Spôsoby platby Abuse

Pravidlá vrátenia peňazí

Ak – svedomitý a slušný klient, potom tento text s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete potrebovať. Už dlho sme nemali žiadosť o vrátenie peňazí za nekvalitné alebo neúplné služby, pretože neustále udržiavame úroveň zákazníckych služieb na „perfektnom“ bare.

V prvom rade je však dosť ľudí, ktorí sa zaoberajú „hromadným testovaním“; na rôznych hostiteľoch, ako aj hackerom a obyčajným podvodníkom, ktorí sa snažia využiť možnosť vrátenia peňazí vo svoj vlastný prospech.

Po druhé, nikto nie je imúnny voči kataklizmám a nešťastnej sérii náhod. Dokonca aj my. Preto nižšie podrobne popíšeme pravidlá pre vrátenie finančných prostriedkov zákazníkom.

Vrátenie peňazí je možné len v prípade, že služba nie je poskytnutá v plnej výške.

Služba nie je poskytovaná v plnej výške, ak klient nedostane (alebo nedostane v plnej výške) jeden zo zdrojov popísaných v tarife: procesor / RAM / DISK. Internetový kanál nie je zahrnutý v tomto zozname, pretože pre túto službu nie sú zaručené žiadne sadzby.

Spracovanie vrátenia peňazí

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, vyplňte formulár žiadosti (priložený nižšie) a odošlite ho spolu s kópiou pasu prostredníctvom systému lístkov nášmu predajnému tímu. Tieto informácie sú úplne dôverné a sú potrebné len na ochranu nás aj vás pred votrelcami. Dôrazne vám odporúčame, aby ste ho neposielali tretím stranám.

Neporušenie formulára žiadosti a poskytnutie kópie pasu bude mať za následok odmietnutie vrátenia peňazí.

Po odoslaní žiadosti prostredníctvom tiketového systému budú prostriedky vrátené automaticky v rovnakej mene a pomocou pôvodného spôsobu platby bez akýchkoľvek ďalších otázok alebo vysvetlení. Ak ste nedostali svoje vrátenie po 30 dňoch alebo máte akúkoľvek inú žiadosť týkajúcu sa vrátenia peňazí, kontaktujte náš predajný tím prostredníctvom systému lístkov.

Tovary a služby, ktoré sa nedajú vrátiť

Nevraciame prostriedky za:

  • v prípade platby bitcoinom alebo akoukoľvek inou kryptomenou je to nemožné, keďže tento spôsob neposkytuje možnosť identifikácie osoby.;

  • vrátenie peňazí za službu "Vyhradený server" nie sú poskytnuté v žiadnom prípade;
  • vrátenie peňazí nie je možné, ak bol server zakúpený so zľavou alebo akciou;
  • Obnovenie produktov alebo služieb.

Poznámka:

Na vrátenie peňazí majú nárok iba účty, ktoré ste zaregistrovali prvýkrát. Ak sa zistí, že jeden účet úmyselne používa túto zásadu viac ako raz na získanie bezplatného produktu/služby, vyhodnotíme to ako podvod a natrvalo zablokujeme daný účet bez vrátenia peňazí. PQ Hosting vám za žiadnych okolností nedovolí prevádzať prostriedky medzi účtami.

Ak je vaša IP adresa uvedená v zoznamoch tretích strán, môžete poslať odkazy na tieto zoznamy nášmu tímu technickej podpory. Budeme ich kontaktovať a požiadame ich, aby odtiaľ odstránili vašu IP adresu. V takýchto prípadoch však nevrátime peniaze ani nenahradíme adresu IP.

Ak je server istý čas nedostupný len pre vás alebo pre úzky okruh ľudí z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zatiaľ čo je dostupný vo väčšine častí sveta), nebude vrátená žiadna náhrada. Dodávateľ za takéto situácie nezodpovedá.

Vyhradzujeme si právo okamžite zablokovať všetky služby a dokonca aj účet bez vrátenia peňazí v prípade, že dostaneme sťažnosti na klienta. V prípadoch, keď sa ukáže, že sťažnosti sú neopodstatnené, ako aj získané v dôsledku hackovania alebo tomboly, finančné prostriedky sa tiež nevracajú, pretože za vyššie uvedené situácie nie sme zodpovední.

Ostatné:

Ak sa Klient stretne s technickými problémami súvisiacimi s PQ Hosting, ktoré klientovi bránia vo využívaní zakúpených služieb, PQ Hosting nájde alternatívy na nápravu situácie a obnoví predplatné na ekvivalentné obdobie, počas ktorého Klient nemal prístup k službám. Ak náprava nie je možná, alebo ak nápravu Klient neakceptuje, PQ Hosting vráti platbu za posledné predplatné obdobie (deň, mesiac atď. v súlade s podmienkami predplatného klienta).</p >

Ukončenie hosťovania v dokonalej kvalite

Zákazník môže kedykoľvek ukončiť služby Perfect Quality Hosting, avšak v takom prípade nie je možné vrátiť peniaze.

Neposkytujeme prepočty ani refundácie za nevyužité obdobia.

Dôležitý bod: naša služba a oblasť zodpovednosti – ide o pridelenie serverových kapacít a technickej podpory. Klient je zodpovedný za všetko, čo sa deje s obsahom a kapacitami na internete.

To je vlastne všetko. Sme pevne presvedčení, že po prečítaní týchto riadkov sa k tomuto textu už nikdy nevrátite, len zo zbytočnosti. Ďakujem za spoluprácu. Postarajte sa o seba a svoje informácie!

Stiahnite si žiadosť o vrátenie platby

zajavlenie-na-vozvrat-sredstv.doc [78.66 Kb]
zajavlenie-na-vozvrat-sredstv.doc