Slovenščina

200 € 3%
400 € 5%
600 € 7%
1000 € 10%
5000 € 15%
10 000 € 20%