Podmínky služby

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd poskytuje webhostingové služby klientům po celém světě. Následující smluvní podmínky jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší úroveň služeb.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ("PQ.Hosting", "my", "nás" nebo "náš") vás vítá na pq.hosting ("web"). Tyto podmínky služby (spolu se zásadami ochrany osobních údajů PQ.hosting, „podmínkami služby“ nebo „smlouvou“) upravují vaše používání webu a služeb, funkcí, obsahu nebo aplikací provozovaných „PQ HOSTING PLUS“ SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (spolu s webovou stránkou, „služby“) a poskytnuté klientovi („klient“, „vy“ nebo „váš“). Před použitím služeb si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky služby. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele služeb, včetně všech dílčích uživatelů. Vaše používání Služeb jakýmkoliv způsobem představuje váš souhlas s těmito Podmínkami služby a všemi dalšími pravidly, zásadami a postupy, které můžeme čas od času zveřejnit na Webových stránkách, aniž bychom vás předem upozornili. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY, NESMÍTE SLUŽBY POUŽÍVAT A MUSÍTE OKAMŽITĚ Opustit WEBOVÉ STRÁNKY A PŘESTAT SLUŽBY POUŽÍVAT.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času bez upozornění změnit nebo doplnit tyto podmínky služby, ale pokud takové změny představují podstatné změny těchto podmínek služby, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd vás upozorní zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo e-mailem. Změny a doplňky nabývají účinnosti ihned po jejich zveřejnění na webu. Pokračováním v přístupu nebo používání Služeb po jakýchkoli takových změnách nebo úpravách souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami služby. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si při každém používání služeb přečetli podmínky služby. Pokud s jakoukoli změnou těchto Podmínek služby nesouhlasíte, musíte služby okamžitě přestat používat.

Všechny služby poskytované společností "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd musí být používána pouze pro zákonné účely. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, porušování jakékoli legislativy Ruské federace je zakázáno. Klient souhlasí se zajištěním "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd z jakýchkoli nároků vyplývajících z používání služeb společnosti "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, které způsobí škodu zákazníkovi nebo jakékoli jiné straně.

Zákazy

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bude jediným rozhodcem ohledně toho, co představuje porušení tohoto ustanovení.

Příklady zakázaného použití "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Pro účely (mimo jiné):

 • Spam, tj. odesílání nevyžádaných e-mailů z jakékoli "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nebo jakýkoli server umístěný v "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, je přísně zakázáno. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bude jediným rozhodcem ohledně toho, co představuje porušení tohoto ustanovení. Patří sem také e-maily typu Opt-in Opt-out a e-maily, které přímo nebo nepřímo odkazují na doménu obsaženou v "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd;
 • Spouštění nepotvrzených seznamů adresátů. Přihlášení k odběru e-mailových adres na jakémkoli seznamu adresátů bez výslovného a ověřitelného povolení vlastníka e-mailové adresy je zakázáno. Všechny mailing listy provozované "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, musí být uzavřena („potvrzená registrace“). Zpráva s potvrzením předplatného přijatá od každého vlastníka adresy musí být uchovávána po celou dobu životnosti seznamu adresátů. Nákup, prodej nebo používání e-mailových seznamů třetích stran pro zasílání pošty na jakoukoli doménu hostovanou na "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, nebo odkazy na jakoukoli "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Účet Stark Industries Solutions Ltd, zakázán;
 • Inzerce, přenos nebo jiné zpřístupnění jakéhokoli softwaru, programu, produktu nebo služby, které jsou určeny k porušení této smlouvy nebo dohody jakéhokoli jiného poskytovatele internetových služeb, včetně, ale bez omezení na, usnadnění prostředků pro odesílání nevyžádaných hromadných e-mailů, zahájení ping , zahlcení, e-mailový spam, textový spam, nevyžádané hromadné textové zprávy nebo útoky odmítnutí služby jsou zakázány.;
 • Zvyšování e-mailových adres nebo jakékoli neoprávněné shromažďování e-mailových adres bez předchozího upozornění vlastníka e-mailové adresy je přísně zakázáno;
 • Správa účtu jménem nebo v souvislosti s dalším prodejem jakýchkoli služeb osobám nebo firmám uvedeným v databázi Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) na www.spamhaus.org je zakázána;
 • Všechny komerční e-mailové marketingové společnosti musí dodržovat zákon o útoku na nevyžádanou pornografii a marketing (CAN-SPAM) z roku 2003. Kromě toho mají takové společnosti zakázáno odesílat hromadnou poštu z „názvů domén na jedno použití“ s ochranou soukromí whois;
 • Konfigurace vaší služby tak, aby fungovala jako otevřený proxy;
 • Těžba virtuální měny (kryptoměny) (Bitcoin, Ethereum atd.).

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bude jediným rozhodcem ohledně toho, co představuje porušení tohoto ustanovení.

Příklady zakázaných akcí v infrastruktuře "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd:

 • Jakýkoli pokus podkopat nebo poškodit infrastrukturu "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nebo "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd je přísně zakázána, mimo jiné včetně:
 • Přihlášení k serveru nebo účtu, ke kterému nemáte oprávnění přistupovat;
 • Přístup k datům nebo provádění jakýchkoli akcí za účelem získání služeb, které nejsou určeny pro vás nebo pro vaše použití;;
 • pokus o prozkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému, subsystému nebo sítě bez povolení vlastníka;
 • Neoprávněné pozměňování, hackování, úpravy nebo jiné poškození či porušení bezpečnostních nebo autentizačních opatření bez řádné autorizace;
 • Přenos materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty nebo jiné počítačové programy či mechanismy s úmyslem nebo účinkem poškodit, zničit, narušit nebo jinak narušit funkčnost počítače nebo systému;;< /li>
 • Zásahy, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoli systému, dat nebo informací;;
 • Zasahování do služby jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, včetně mimo jiné přetížení nebo „selhání“ jakéhokoli počítačového systému;
 • Zneužití systémových prostředků, například používání programů, které spotřebovávají nadměrnou kapacitu sítě, cykly procesoru nebo vstupy a výstupy disku. Přesná omezení infrastruktury "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jsou uvedeny v SLA a mohou se lišit v závislosti na typu služby poskytované klientovi.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bude jediným rozhodcem ohledně toho, co představuje porušení tohoto ustanovení.

Příklady reklamních omezení a propagací pro "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (ale nejen):

 • V následujících scénářích "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd má zakázáno inzerovat, propagovat nebo činit nároky související se službami hostovanými na infrastruktuře "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Toto omezení zahrnuje to, co je povoleno na vašich webových stránkách, zákaznících, propagacích a propagačních materiálech. Toto omezení se vztahuje na nároky zákazníků související se službami hostovanými společností "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd.
 • nároky související se zmírněním DDoS nebo jakoukoli související službou, mimo jiné včetně ochrany proxy, ochrany proti odmítnutí služby, zmírnění odmítnutí služby nebo služeb DDoS nebo DoS;
 • jakékoli nezákonné nebo nezákonné činnosti;
 • Jakákoli služba určená ke klamání, klamání, pomlouvání, nátlaku nebo zapojení ostatních do nezákonných činností.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bude jediným rozhodcem ohledně toho, co představuje porušení tohoto ustanovení.

Podpora

technickou podporu

Podpora "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd zahrnuje přístup k technické podpoře poskytované prostřednictvím telefonu, lístkového systému a e-mailu.

Zálohy

Zákazník souhlasí s tím, že bude udržovat aktuální kopii veškerého obsahu hostovaného společností "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, bez ohledu na jakoukoli dohodu uzavřenou "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd poskytovat zálohovací služby.

Plánovaná údržba a prostoje

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd vynaloží veškeré úsilí, aby poskytovala služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zákazník bere na vědomí, že služby mohou být čas od času nedostupné nebo nefunkční z různých důvodů, včetně postupů pravidelné údržby nebo upgradu („plánované výpadky“); nebo poruchy v provozu, stejně jako příčiny mimo kontrolu "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nebo není rozumně předvídáno "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, včetně přerušení nebo selhání telekomunikačních nebo digitálních přenosových linek, útoků nepřátelské sítě, přetížení sítě nebo jiných poruch. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd poskytne zákazníkovi oznámení o plánované odstávce nejméně 72 hodin předem a vynaloží obchodně přiměřené úsilí k minimalizaci jakéhokoli jiného výpadku, nedostupnosti a/nebo nefunkčnosti svých webových serverů. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd nenese odpovědnost za prostoje vyplývající z akcí uživatele.

Vytvoření a zrušení účtu

Podrobnosti o účtu

Abyste mohli službu používat, musíte se zaregistrovat nebo si dříve vytvořit účet u "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (dále jen „účet“). Vytvoření a používání účtů podléhá následujícím podmínkám:

 • Při vytváření účtu musíte zadat „PQ HOSTING PLUS“ SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd určité přesné, aktuální a aktuální informace, jako je mimo jiné vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. U soukromé osoby musí poskytnuté informace obsahovat minimálně: celé jméno majitele účtu, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. U právnické osoby musíte uvést: adresu sídla, IČO, telefonní číslo, e-mailovou adresu a celé jméno majitele účtu, který má právo účet jménem společnosti spravovat.
 • Maximální počet účtů, které si může jednotlivec nebo subjekt zaregistrovat pod "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, omezeno na ne více než jeden (1) účet.
 • Je vaší odpovědností udržovat poskytnuté informace o účtu aktuální. Udržování aktuálních kontaktních informací může být zásadní pro získání "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, podle SLA.

PQ HOSTING PLUS SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd se řídí zásadami ochrany osobních údajů.

Kdykoli "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd si může vyžádat platný doklad o podrobnostech účtu, které jste poskytli, například kopii vaší osobní identifikace nebo vaši firemní licenci a registrační dokumenty. Nedodržení nebo poskytnutí nepravdivých údajů o účtu může mít za následek pozastavení a ukončení vašeho účtu.

Ochrana heslem a autorizace účtu

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd poskytuje zákazníkům flexibilitu ohledně jejich vlastních hesel, přístupu k účtu a autorizačních postupů. Zákazníci jsou zodpovědní za výběr vhodných postupů ověřování a výběr správných informací, které mají být použity k ověření účtu. Klient je odpovědný za ochranu informací použitých k ověření jeho účtu. Za přístup k účtu, ochranu heslem a zabezpečení serveru odpovídá zákazník. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Nejsme zodpovědní za žádné škody, přímé nebo nepřímé, vyplývající z neoprávněného přístupu k účtu, prolomení hesla nebo hackingu.

Ukončení služby

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli ukončit váš přístup ke všem Službám nebo jakékoli jejich části, s upozorněním nebo bez něj, v důsledku vašeho porušení kterékoli z těchto podmínek služby nebo jakéhokoli zákona. . Jakékoli takové ukončení může mít za následek propadnutí a zničení informací spojených s vaším účtem. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd vám může poskytnout předchozí oznámení o úmyslu ukončit poskytování služeb. Jakékoli poplatky zaplacené podle této smlouvy jsou nevratné a jakékoli poplatky dlužné společnosti "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd před takovým ukončením smlouvy bude splatná okamžitě, včetně všech závazků, které mohly vzniknout před ukončením smlouvy, jako jsou náklady na "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd vymáhat (včetně poplatků za právní zastoupení) takové poplatky nebo jiné závazky. Ukončením smlouvy okamžitě zaniknou veškerá práva udělená klientovi touto smlouvou a klient je povinen okamžitě ukončit jakékoli využívání služeb. Pokud byste chtěli svůj účet zrušit, můžete tak učinit podle pokynů níže v části „Postup zrušení“. Všechna ustanovení těchto podmínek služby, která by ze své podstaty měla přetrvat i po ukončení, přetrvají i po ukončení, včetně, ale nejen, licencí na uživatelský obsah, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Postup zrušení.

Ukončení účtu bude vyžadovat platný doklad o vlastnictví účtu. To zahrnuje, ale není omezeno na, platební heslo nebo heslo k účtu vytvořené zákazníky. Informace, které nejsou zabezpečené, jako je kontaktní e-mailová adresa nebo fakturační adresa účtu, nejsou dostatečné pro bezpečnostní kontrolu. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd nemůže naplánovat žádosti o zrušení. Klient je odpovědný za veškeré poplatky vzniklé za služby klientovi, pokud není podána formální žádost o zrušení.

Upozorňujeme, že protokoly zákaznických aktivit a osobní údaje uchováváme po dobu nejméně 36 měsíců. Děje se tak v souladu s federálním zákonem č. 152-FZ „O osobních údajích“ a za účelem diagnostiky a odstranění možných problémů, které mohou v budoucnu nastat. Toto téma je zahrnuto v našich Zásadách ochrany osobních údajů v části „uchovávání dat“ a „zabezpečení dat“.

Finance

Účet bude účtován na základě zvoleného fakturačního cyklu za službu. Data fakturace se opakují v den, kdy byl účet otevřen.

Vrátí se

Vrácení peněz budeme poskytovat případ od případu na základě naší smlouvy SLA. V případě vrácení nevyužitých prostředků se částka refundace rovná částce nevyužitých prostředků na účtu mínus provize platebních systémů za převod prostředků.

Jakékoli porušení "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nenabízí vrácení peněz.

Vrácení peněz na kreditní kartu

Poplatek za vrácení peněz kreditní kartou je ekvivalentní poplatku za převod prostředků platebními systémy. Počáteční poplatek a penále musí být zaplaceny okamžitě, aby bylo zajištěno, že služby zůstanou online a dostupné. Pokud zákazník nebo kdokoli platící jeho jménem použil kreditní kartu k platbě za služby končící 2 nebo více zpětnými zúčtováními, bude to mít za následek zrušení oprávnění k platbě kreditní kartou (úplná platba bude provedena peněžní poukázkou nebo bankovním převodem). Tento poplatek bude prominut a oprávnění kreditní karty budou obnovena, pokud zpětné zúčtování povede k chybě, za předpokladu, že bude poskytnuta podpůrná dokumentace. Pokud byla kreditní karta použita k platbě za více než jeden zákaznický účet, což vedlo k vícenásobným zpětným zúčtováním, bude každému účtu účtován poplatek za zpětné zúčtování. Přijatá zpětná zúčtování jsou z účtu zákazníka stornována a zůstatek zůstává splatný okamžitě. Nedoplatky podléhají Zásadám pro nezaplacené poplatky a opožděné účty a mohou vést k pozastavení nebo ukončení účtu (při uzavření účtu budou všechny informace o účtu smazány).

Odpovědnost za automatické platby

Když zákazník vytvoří automatický fakturační profil pro "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, zákazník je odpovědný za zrušení tohoto profilu, pokud již nebude chtít používat tento způsob platby pro "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd není odpovědná za zpracování nebo vrácení platby, která byla přijata za neexistující nebo deaktivovanou službu.

Zahájení sporu s platebním systémem

Upozorňujeme, že "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo okamžitě ukončit všechny účty a služby související se sporem bez vrácení peněz, pokud zvážíme váš otevřený spor s platebním systémem o vrácení finančních prostředků zaplacených za služby "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, zneužití platebního systému (pokud bude účet ukončen, všechny informace v účtu budou smazány).

V případě selhání klientem

(Odpojení služeb z důvodu prodlení s platbou). Všechny faktury jsou generovány 7 dní před datem platby. Pokud klient nezaplatí vyúčtování do 3 dnů po zmeškání splatnosti tohoto vyúčtování, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo ukončit službu bez dalšího upozornění. Pokud jsou služby deaktivovány z důvodu nezaplacení, klient musí uhradit všechny neuhrazené platby před dnem deaktivace služby, aby mohl službu znovu aktivovat.

Náprava "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ve výchozím nastavení; ukončení smlouvy

Kromě všech práv a opravných prostředků udělených společnosti "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd v těchto podmínkách služby (včetně, nikoli však výhradně, práva účtovat a účtovat poplatky z prodlení), v případě, že dojde k selhání „PQ HOSTING PLUS“ SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd má právo (a) ukončit poskytování služeb klientovi bez oznámení klientovi, (b) nejpozději po (15) dnech ukončit poskytování služeb klientovi, to vše na náklady klienta. V případě takového ukončení se Zákazník zavazuje okamžitě zaplatit "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd veškeré poplatky a další částky splatné a splatné za služby poskytnuté do dne účinnosti ukončení smlouvy včetně.

Legislativa

Předpisy

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd působí v souladu s legislativou Moldavské republiky

Řešení sporů

V případě jakéhokoli sporu mezi "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd a klient nebudou vypořádáni prostřednictvím jednání, musí to být posouzeno arbitrážním soudem v souladu s aktuální ruskou legislativou, v souladu s pravidly jurisdikce. Každá strana ponese své vlastní náklady a právní poplatky za rozhodčí řízení. Soud se koná u arbitrážního soudu v Petrohradě a Leningradské oblasti, pokud se obě strany písemně nedohodly na jiném místě. Jakákoli hrozba právní žaloby proti "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd může mít za následek okamžité ukončení všech služeb, které vám jsou poskytovány.

Kompenzace

Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a ochrání "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, její dceřiné společnosti, jejich přidružené společnosti a každý z jejich příslušných ředitelů, funkcionářů, zaměstnanců, akcionářů a zástupců (každý „odškodněná strana“) z jakékoli ztráty, nároku, škod, odpovědnosti, pokuty, žaloby, řízení, rozsudků, nebo veškeré související náklady (souhrnně „škody“), které mohou vzniknout odškodňované straně a které vyplývají ze smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, používáním produktů a služeb zákazníkem, porušením jakékoli povinnosti mlčenlivosti nebo jakýmkoli údajným porušení jakékoli ochranné známky, autorského práva, patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví a odškodní odškodněnou stranu za veškeré právní a jiné náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzniklé takové odškodněné straně v souvislosti s vyšetřováním, obhajobou nebo vypořádáním jakýchkoli škod, zda se jedná o probíhající nebo hrozící soudní spor, jehož je tato odškodněná strana stranou.

Omezení náhrady škody nebo odpovědnosti

S výjimkou případů popsaných v SLA, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd nenese vůči zákazníkovi odpovědnost za škodu způsobenou službami zákazníka nebo související s jejich službami nebo nemožností služby používat, pokud nejsou způsobeny úmyslným pochybením. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd nenese vůči zákazníkovi odpovědnost za ušlý zisk, nepřímé, zvláštní nebo náhodné, následné nebo represivní škody. Bez ohledu na cokoli jiného v těchto podmínkách nebo ve smlouvě o poskytování služeb, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd A ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ BY MĚLY PODLE JAKÉKOLI TEORIE PRÁVA PŘEKROČIT PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ POPLATEK, KTERÝ SI VYBERAL NA SVÉM ÚČTU. S výjimkou ustanovení této smlouvy o poskytování služeb, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd poskytuje všechny produkty a služby "tak, jak jsou" bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, a zříká se všech předpokládaných záruk, včetně, ale nejen, předpokládaných záruk prodejnosti pro konkrétní účel. Zákazník je výhradně odpovědný za výběr, použití a vhodnost jakéhokoli produktu a služby a "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s odmítnutím služeb. ZÁKAZNÍCI JSOU ODPOVĚDNÍ ZA ZABEZPEČENÍ SERVERU.

Propagační využití

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd může pro propagační účely odkazovat na vás, vaši společnost nebo vaše logo. Název vaší společnosti, loga a služby poskytované klientovi společností "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, mohou být použity v propagačních materiálech, reklamách, marketingových zprávách, informačních bulletinech, zveřejněných informacích a na webových stránkách "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Tento odkaz bude přísně omezen na sdělení, že "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd poskytla společnosti služby a v takovém odkazu nebude obsahovat žádné důvěrné, vlastnické nebo vlastnické informace. Odkaz rovněž nebude obsahovat žádné osobní údaje o osobě ani technické informace týkající se konfigurace a designu serveru používaného klientem ve společnosti "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Nicméně, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Společnost Stark Industries Solutions Ltd může zveřejnit jakékoli informace požadované orgány činnými v trestním řízení nebo podle požadavků soudu, příslušného zákona nebo nařízení.

Obecné

Smluvní podmínky se mohou bez upozornění změnit. Obsah, který tyto standardy nesplňuje, může být odstraněn bez předchozího upozornění klienta.

Tyto podmínky služby jsou právně závaznou dohodou mezi klientem a "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd

Otevřením účtu klient souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Cokoli, co není uvedeno v podmínkách služby, může být vykládáno a upravováno administrátory "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd bez předchozího upozornění.

Jakékoli porušení těchto smluvních podmínek bude mít za následek ukončení účtu. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo ukončit účty bez upozornění.

Jakékoli práce nebo profesionální služby prováděné nebo poskytované společností "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Nepovažuje se za zaměstnání podle této smlouvy.

V případě, že je klient zablokován z důvodu porušení jedné nebo více podmínek služby "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Y.V. & Stark Industries Solutions Ltd, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP : Nekulitsy YV & Stark Industries Solutions Ltd si vyhrazuje právo odepřít přístup k zákaznickým údajům uloženým na serveru nebo účtu pachatele a/nebo je zničit.

Jste odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, bez ohledu na to, zda tuto aktivitu provádíte vy nebo ostatní.

Každý klient po objednání prvního serveru prostřednictvím fakturace je povinen potvrdit svůj email.

Všechny podsítě "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. A všechny dedikované servery musí dodržovat výše uvedené zásady.