Metody płatności Abuse

Warunki usługi

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. świadczy usługi hostingowe dla klientów na całym świecie. Poniższe warunki świadczenia usług mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu usług.

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. („PQ.Hosting”, „my”, „nas” lub „nasz”) zaprasza na pq.hosting („strona internetowa”). Niniejsze Warunki świadczenia usług (wraz z polityką prywatności PQ.hosting, „warunkami świadczenia usług” lub „umową”) regulują korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej oraz usług, funkcji, treści lub aplikacji obsługiwanych przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. (wraz ze stroną internetową, „usługi”) i dostarczane klientowi („klient”, „ty” lub „twój”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami świadczenia usług przed skorzystaniem z usług. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usług, w tym do wszystkich podużytkowników. Korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób oznacza akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług oraz wszystkich innych zasad, zasad i procedur, które mogą być publikowane przez nas od czasu do czasu w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG I MUSISZ OPUŚCIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ I NATYCHMIAST PRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z USŁUG.

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie i od czasu do czasu bez powiadomienia, ale jeśli jakiekolwiek takie zmiany stanowią istotne zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usług, "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. powiadomi Cię, publikując ogłoszenie na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną. Zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie. Kontynuując dostęp do Usług lub korzystanie z nich po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji, wyrażasz zgodę na związanie się zmodyfikowanymi warunkami świadczenia usług. Z tego powodu zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi za każdym razem, gdy korzystasz z usług. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek zmianą niniejszych Warunków świadczenia usług, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z usług.

Wszystkie usługi świadczone przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może być używany wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie lub prezentowanie jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów, naruszanie jakichkolwiek przepisów Federacji Rosyjskiej jest zabronione. Klient wyraża zgodę na zabezpieczenie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. z wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z usług firmy "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., które wyrządzają szkodę klientowi lub jakiejkolwiek innej stronie.

Zakazy

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. będzie jedynym arbitrem rozstrzygającym, co stanowi naruszenie tego postanowienia.

Przykłady niedozwolonego użycia "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.. Do celów (między innymi):

 • Spam, tj. wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail od firmy "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. lub dowolny serwer znajdujący się w "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. jest surowo zabronione. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. będzie jedynym arbitrem rozstrzygającym, co stanowi naruszenie tego postanowienia. Dotyczy to również wiadomości e-mail z opcją Opt-in Opt-out i wiadomości, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do domeny zawartej w "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.;
 • Uruchamianie niepotwierdzonych list mailingowych. Subskrybowanie adresów e-mail na jakiejkolwiek liście mailingowej bez wyraźnej i możliwej do zweryfikowania zgody właściciela adresu e-mail jest zabronione. Wszystkie listy mailingowe obsługiwane przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. musi zostać zamknięta („potwierdzona rejestracja”). Wiadomość potwierdzająca subskrypcję otrzymana od każdego właściciela adresu musi być przechowywana przez cały okres istnienia listy mailingowej. Kupowanie, sprzedawanie lub używanie zewnętrznych list e-mailowych do wysyłania wiadomości do dowolnej domeny hostowanej w "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. lub łącza do dowolnej firmy "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zbanowane;
 • Reklamy, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakiegokolwiek oprogramowania, programu, produktu lub usługi, które mają na celu naruszenie niniejszej Umowy lub umowy dowolnego innego dostawcy usług internetowych, w tym między innymi ułatwianie wysyłania niechcianych masowych wiadomości e-mail, inicjowanie ping, flooding, spam e-mail, spam tekstowy, niechciane masowe wiadomości tekstowe lub ataki typu „odmowa usługi” są zabronione.;
 • Uprawa adresów e-mail lub jakiekolwiek nieautoryzowane gromadzenie adresów e-mail bez uprzedniego powiadomienia właściciela adresu e-mail jest surowo zabronione;
 • Zarządzanie kontem w imieniu lub w związku z odsprzedażą jakichkolwiek usług osobom lub firmom wymienionym w bazie danych Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) na stronie www.spamhaus.org jest zabronione;
 • Wszystkie komercyjne firmy zajmujące się marketingiem e-mailowym muszą przestrzegać ustawy o atakach na niechcianą pornografię i marketing (CAN-SPAM) z 2003 roku. Ponadto takim firmom zabrania się wysyłania masowych wiadomości z „jednorazowych nazw domen” z ochroną prywatności Whois;
 • Konfigurowanie usługi do działania jako otwarte proxy;
 • Wydobycie wirtualnej waluty (kryptowaluty) (Bitcoin, Ethereum itp.).

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. będzie jedynym arbitrem rozstrzygającym, co stanowi naruszenie tego postanowienia.

Przykłady zabronionych działań w infrastrukturze "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.:

 • Wszelkie próby osłabienia lub uszkodzenia infrastruktury "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. lub "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. jest surowo zabronione, w tym między innymi:
 • Logowanie się na serwerze lub koncie, do którego nie masz uprawnień dostępu;
 • Uzyskiwanie dostępu do danych lub podejmowanie jakichkolwiek działań w celu uzyskania usług, które nie są przeznaczone dla Ciebie lub Twojego użytku;
 • Próby sondowania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach dowolnego systemu, podsystemu lub sieci bez zgody właściciela;
 • Manipulowanie, hakowanie, modyfikowanie lub inne niszczenie lub naruszanie zabezpieczeń lub kontroli uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji;
 • Przesyłanie materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, boty kasujące lub inne programy lub mechanizmy komputerowe z zamiarem lub skutkiem uszkodzenia, zniszczenia, zakłócenia lub innego zakłócenia funkcjonalności komputera lub systemu;;< /li>
 • Ingerencja w, przechwytywanie lub przywłaszczanie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji;
 • Ingerowanie w usługi dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi przeciążanie lub „awarie” dowolnego systemu komputerowego;
 • Niewłaściwe wykorzystanie zasobów systemowych, na przykład korzystanie z programów, które zużywają nadmierną pojemność sieci, cykle procesora lub dyski I/O. Dokładne ograniczenia infrastruktury "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. są wymienione w umowie SLA i mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi świadczonej klientowi.

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. będzie jedynym arbitrem rozstrzygającym, co stanowi naruszenie tego postanowienia.

Przykłady ograniczeń reklamowych i promocji dla "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. (ale nie tylko):

 • W następujących scenariuszach "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie może reklamować, promować ani zgłaszać roszczeń związanych z usługami hostowanymi w infrastrukturze "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. To ograniczenie obejmuje to, co jest dozwolone na Twojej stronie internetowej, klientach, promocjach i materiałach promocyjnych. To ograniczenie dotyczy roszczeń klientów związanych z usługami hostowanymi przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L..
 • Roszczenia związane z łagodzeniem skutków ataków DDoS lub wszelkimi powiązanymi usługami, w tym między innymi ochroną proxy, ochroną typu „odmowa usługi”, łagodzeniem skutków ataków typu „odmowa usługi” lub usługami DDoS lub DoS;
 • Jakiekolwiek nielegalne lub niezgodne z prawem działania;
 • Wszelkie usługi mające na celu oszukiwanie, wprowadzanie w błąd, oczernianie, zmuszanie lub angażowanie innych osób w nielegalne działania.

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. będzie jedynym arbitrem rozstrzygającym, co stanowi naruszenie tego postanowienia.

Usługi VPS

 • Użytkownik samodzielnie zarządza i administruje serwerem VPS, w tym serwerami z systemem operacyjnym Windows, a także instaluje i modyfikuje oprogramowanie według własnego uznania. W razie potrzeby użytkownik może skontaktować się z usługodawcą w celu zamówienia konserwacji serwera VPS/dedykowanego, przesyłając odpowiednie zgłoszenie do działu pomocy technicznej. Koszt takiej konserwacji jest ustalany indywidualnie między stronami. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi.
 • Zamawiając VPS/Dedykowany z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows, użytkownik otrzymuje usługę z próbną licencją Windows. Aktywacja licencji Windows nie jest obowiązkiem usługodawcy.
 • W przypadku korzystania z VPS, a także serwerów dedykowanych z systemem operacyjnym Microsoft Windows, usługodawca ma prawo odmówić instalacji, konfiguracji, aktualizacji oprogramowania, jeśli dystrybucje oprogramowania nie są wspierane przez Microsoft. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie w działaniu oprogramowania zainstalowanego przez użytkownika i nie uwzględnia roszczeń dotyczących awarii technicznych.
 • W przypadku świadczenia usługi VPS Windows, jak również serwerów dedykowanych z systemem operacyjnym Microsoft Windows, Usługodawca jest uprawniony do zapewnienia tylko 1 (jednej) sesji terminalowej RDP (Remote Desktop Protocol) w celu połączenia użytkownika ze zdalnym pulpitem na potrzeby testowania, konserwacji i administrowania produktami.
 • W przypadku korzystania z VPS, a także serwerów dedykowanych, użytkownikowi zaleca się korzystanie z systemu przesyłania zgłoszeń w celu rozwiązywania problemów technicznych. Wsparcie techniczne użytkowników jest świadczone przez usługodawcę wyłącznie za pośrednictwem określonego systemu wiadomości.
 • Użytkownik, któremu świadczona jest usługa wynajmu serwera / serwera wirtualnego, potwierdza swoją zgodę i powiadomienie o powyższych warunkach, a także brak roszczeń.

Wsparcie

pomoc techniczna

Wsparcie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. obejmuje dostęp do pomocy technicznej zapewnianej przez telefon, system zgłoszeń i e-mail.

Kopie zapasowe

Klient zgadza się zachować aktualną kopię wszystkich treści hostowanych przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., niezależnie od jakiejkolwiek umowy zawartej przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. w celu świadczenia usług tworzenia kopii zapasowych.

Planowana konserwacja i przestoje

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. dołoży wszelkich starań, aby świadczyć usługi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że od czasu do czasu usługi mogą być niedostępne lub nie działać z różnych powodów, w tym okresowych procedur konserwacji lub aktualizacji („planowane przestoje”); lub awarie w serwisie, a także przyczyny niezależne od "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. lub nieprzewidziane przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., w tym przerwy lub awarie telekomunikacyjnych lub cyfrowych linii transmisyjnych, wrogie ataki sieciowe, przeciążenie sieci lub inne awarie. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. powiadomi klienta z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem o planowanych przestojach i dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby zminimalizować wszelkie inne przestoje, niedostępność i/lub niesprawność swoich serwerów sieciowych. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za przestoje wynikające z działań użytkownika.

Tworzenie i zamykanie konta

Szczegóły konta

Aby korzystać z usługi, musisz się zarejestrować lub wcześniej utworzyć konto w "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. („Konto”). Tworzenie i korzystanie z kont podlega następującym warunkom:

 • Podczas tworzenia konta musisz podać "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. pewne dokładne, aktualne i aktualne informacje, takie jak między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku osoby fizycznej podane informacje muszą zawierać co najmniej: imię i nazwisko posiadacza rachunku, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku osoby prawnej musisz podać: adres siedziby, numer rejestracyjny firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko posiadacza konta, który ma prawo zarządzać nim w imieniu firmy.
 • Maksymalna liczba kont, które osoba fizyczna lub podmiot może zarejestrować w ramach "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., ograniczona do nie więcej niż jednego (1) konta.
 • Twoim obowiązkiem jest aktualizowanie podanych informacji o koncie. Aktualizowanie informacji kontaktowych może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., zgodnie z umową SLA.

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. podlega polityce prywatności.

W dowolnym momencie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może zażądać ważnego dowodu podanych przez Ciebie danych konta, takiego jak między innymi kopia Twojego dowodu osobistego lub licencji i dokumentów rejestracyjnych Twojej firmy. Nieprzestrzeganie lub podanie fałszywych danych konta może spowodować zawieszenie i zamknięcie konta.

Ochrona hasłem i autoryzacja konta

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zapewnia klientom elastyczność w zakresie ich własnych haseł, dostępu do konta i procedur autoryzacji. Klienci są odpowiedzialni za wybranie odpowiednich procedur uwierzytelniania i wybranie odpowiednich informacji, które mają być użyte do uwierzytelnienia konta. Klient jest odpowiedzialny za ochronę informacji służących do uwierzytelnienia jego konta. Za dostęp do konta, ochronę hasłem i bezpieczeństwo serwera odpowiada klient. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z nieautoryzowanego dostępu do konta, złamania hasła lub włamania.

Zakończenie usługi

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu użytkownika do całości lub części Usług w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez, w wyniku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków świadczenia usług lub jakiegokolwiek prawa . Każde takie wypowiedzenie może skutkować przepadkiem i zniszczeniem informacji powiązanych z Twoim kontem. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może powiadomić Cię z wyprzedzeniem o zamiarze zaprzestania świadczenia usług. Wszelkie opłaty uiszczone na mocy niniejszej umowy nie podlegają zwrotowi, a wszelkie opłaty należne "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. przed takim rozwiązaniem umowy staje się natychmiast wymagalna, w tym wszelkie zobowiązania, które mogły powstać przed rozwiązaniem umowy, takie jak koszty "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. w celu odzyskania (w tym honorariów prawników) wszelkich takich opłat lub innych zobowiązań. Z chwilą rozwiązania umowy wszelkie prawa przyznane klientowi na mocy tej umowy natychmiast wygasają, a klient jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług. Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami poniżej w sekcji „Procedura anulowania”. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po wygaśnięciu, pozostaną w mocy po wygaśnięciu, w tym między innymi licencje na treści użytkownika, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności.

Procedura anulowania.

Zakończenie konta będzie wymagać ważnego dowodu własności konta. Obejmuje to między innymi hasło do płatności lub hasło do konta utworzone przez klientów. Informacje, które nie są bezpieczne, takie jak kontaktowy adres e-mail lub adres rozliczeniowy konta, nie są wystarczające do sprawdzenia bezpieczeństwa. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie może planować próśb o anulowanie. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty poniesione za usługi dla klienta, chyba że zostanie złożony formalny wniosek o anulowanie.

Pamiętaj, że przechowujemy dzienniki aktywności klientów i dane osobowe przez co najmniej 36 miesięcy. Odbywa się to zgodnie z ustawą federalną nr 152-FZ „O danych osobowych” oraz w celu diagnozowania i eliminowania ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Ten temat jest omówiony w naszej Polityce prywatności w częściach „przechowywanie danych” i „bezpieczeństwo danych”.

Finanse

Rachunek zostanie obciążony na podstawie wybranego cyklu rozliczeniowego za usługę. Daty rozliczenia powtarzają się w dniu otwarcia konta.

Zwroty

Będziemy zapewniać zwroty kosztów indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie naszej umowy SLA. W przypadku zwrotu niewykorzystanych środków kwota zwrotu jest równa kwocie niewykorzystanych środków na koncie pomniejszonej o prowizję systemów płatności za przekazanie środków.

Każde naruszenie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie oferuje zwrotów.

Zwroty środków na karty kredytowe

Opłata za zwrot środków na kartę kredytową jest równoznaczna z opłatą za przelew środków przez systemy płatności. Opłatę początkową i karę należy uiścić natychmiast, aby usługi pozostały online i były dostępne. Jeśli klient lub osoba płacąca w jego imieniu użyła karty kredytowej do zapłaty za usługi, które zakończyły się co najmniej 2 obciążeniami zwrotnymi, spowoduje to cofnięcie uprawnień do płatności kartą kredytową (pełna płatność zostanie dokonana przekazem pieniężnym lub przelewem bankowym). Opłata ta zostanie zniesiona, a przywileje karty kredytowej przywrócone, jeśli obciążenie zwrotne zakończy się błędem, pod warunkiem dostarczenia dokumentacji potwierdzającej. Jeśli karta kredytowa została użyta do zapłaty za więcej niż jedno konto klienta, co skutkowało wieloma obciążeniami zwrotnymi, każde konto zostanie obciążone opłatą za obciążenie zwrotne. Otrzymane obciążenia zwrotne są cofane z konta klienta, pozostawiając saldo do natychmiastowej zapłaty. Zaległe salda podlegają Zasadom dotyczącym nieuregulowanych opłat i opóźnień w rachunkach i mogą skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta (wszystkie informacje o koncie zostaną usunięte, jeśli konto zostanie zamknięte).

Odpowiedzialność za Płatności Automatyczne

Kiedy klient tworzy automatyczny profil rozliczeniowy dla "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., klient jest odpowiedzialny za anulowanie tego profilu, gdy nie chce już korzystać z tej metody płatności dla "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie lub zwrot płatności otrzymanych za nieistniejącą lub wyłączoną usługę.

Otwarcie sporu z systemem płatności

Pamiętaj, że "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia wszystkich kont i usług związanych ze sporem bez zwrotu pieniędzy, jeśli uznamy Twój otwarty spór z systemem płatności o zwrot środków zapłaconych za usługi "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., nadużycie systemu płatności (jeśli konto zostanie zamknięte, wszystkie informacje na nim zostaną usunięte).

W przypadku niewykonania zobowiązania przez klienta

(Odłączenie usług z powodu zaległej płatności). Wszystkie faktury są generowane na 7 dni przed terminem płatności. Jeśli klient nie zapłaci rachunku w ciągu 3 dni po upływie terminu płatności tego rachunku, "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo do zakończenia usługi bez uprzedzenia. Jeśli usługi zostaną wyłączone z powodu braku płatności, klient musi uregulować wszystkie zaległe płatności przed dniem wyłączenia usługi, aby móc ponownie aktywować usługę.

Remedium "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. w niewypłacalności; rozwiązanie umowy

Oprócz wszelkich praw i środków prawnych przyznanych firmie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. w niniejszych warunkach świadczenia usług (w tym między innymi prawo do pobierania i pobierania opłat za opóźnienie), po wystąpieniu zdarzenia domyślnego "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. ma prawo (a) zakończyć świadczenie usług na rzecz klienta bez powiadomienia klienta, (b) po nie mniej niż (15) dniach zaprzestać świadczenia usług na rzecz klienta, wszystko na koszt klient. W przypadku takiego rozwiązania Klient zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. wszelkie opłaty i inne kwoty należne za usługi świadczone do daty skutecznego rozwiązania umowy włącznie.

Prawodawstwo

Regulamin

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. działa zgodnie z prawem krajów, w których hostuje swoje serwery w zakresie działania konkretnego serwera w konkretnej lokalizacji.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. a klientem nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji, musi zostać rozpatrzony przez Sąd Arbitrażowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim, z zastrzeżeniem zasad jurysdykcji. Każda ze stron ponosi własne koszty i opłaty prawne związane z arbitrażem. Rozprawa odbywa się w Sądzie Arbitrażowym w Sankt Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim, chyba że obie strony uzgodniły na piśmie inne miejsce. Jakakolwiek groźba podjęcia kroków prawnych przeciwko "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może skutkować natychmiastowym zakończeniem wszystkich świadczonych usług.

Odszkodowanie

Klient zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., jej spółki zależne, ich podmioty stowarzyszone oraz każdy z ich odpowiednich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, akcjonariuszy i agentów (każdy „strona zwolniona z odpowiedzialności”) z tytułu wszelkich strat, roszczeń, szkód, odpowiedzialności, kar, działań, postępowań, orzeczeń, lub wszelkie powiązane koszty (łącznie „odszkodowania”), które mogą zostać poniesione przez stronę zabezpieczaną i które wynikają z lub w związku z umową, korzystaniem przez klienta z produktów i usług, naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności lub jakimkolwiek domniemanym naruszenia jakiegokolwiek znaku towarowego, praw autorskich, patentów lub innych praw własności intelektualnej i zrekompensuje stronie, której przysługuje odszkodowanie, wszelkie koszty prawne i inne koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione przez taką stronę w związku z dochodzeniem, obroną lub rozliczeniem wszelkich szkód, niezależnie od tego, czy toczy się lub grozi spór sądowy, którego stroną jest taka strona zabezpieczona.

Ograniczenie szkód lub odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie SLA, "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za szkody spowodowane lub związane z usługami klienta lub niemożność korzystania z usług, chyba że jest to spowodowane umyślnym złym postępowaniem. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za utracone zyski, szkody pośrednie, specjalne lub przypadkowe, wynikowe lub moralne. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków lub umowy o świadczenie usług, "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. I WSZELKI JEJ PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, ZGODNIE Z JAKIKOLWIEK TEORIĄ PRAWA, NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ ŚREDNIEJ MIESIĘCZNEJ OPŁATY, KTÓRĄ POBIERAŁ NA SWOJE KONTO. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. dostarcza wszystkie produkty i usługi „takie, jakie są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i odrzuca wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej do określonego celu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, użytkowanie i przydatność dowolnego produktu i usługi, a "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z odmową świadczenia usług. KLIENCI SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO SERWERA.

Wykorzystanie promocyjne

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może odnosić się do Ciebie, Twojej firmy lub Twojego logo w celach promocyjnych. Nazwa Twojej firmy, logo i usługi świadczone klientowi przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., mogą być wykorzystywane w materiałach promocyjnych, reklamach, informacjach marketingowych, biuletynach, informacjach publicznych oraz na stronie internetowej "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.. Ten link będzie ściśle ograniczony do ujawnienia, że "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. świadczyła usługi na rzecz Spółki i nie będzie zawierać żadnych poufnych, zastrzeżonych lub zastrzeżonych informacji w takim łączu. Link nie będzie również zawierał żadnych danych osobowych ani informacji technicznych dotyczących konfiguracji i projektu serwera używanego przez klienta w firmie "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. Jednak "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. może ujawnić wszelkie informacje wymagane przez organy ścigania lub wymagane przez sąd, obowiązujące prawo lub przepisy.

Ogólne

Warunki korzystania z usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Treści, które nie spełniają tych standardów, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia klienta.

Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią prawnie wiążącą umowę między klientem a "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.

Otwierając konto, klient zgadza się na powyższe warunki.

Wszystko, co nie zostało określone w warunkach świadczenia usługi, może być interpretowane i modyfikowane przez administratorów "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. bez uprzedniego powiadomienia.

Każde naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usługi spowoduje zamknięcie konta. "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont bez powiadomienia.

Wszelkie prace lub profesjonalne usługi wykonywane lub świadczone przez "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.. Nie uważane za zatrudnienie w ramach niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy klient zostanie zablokowany za naruszenie jednego lub kilku warunków świadczenia usług "PQ HOSTING PLUS" S.R.L., "PQ HOSTING PLUS" S.R.L. zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu i/lub zniszczenia danych klientów przechowywanych na serwerze lub koncie sprawcy.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy wykonujesz je Ty, czy inni.

Każdy klient, po zamówieniu pierwszego serwera poprzez rozliczenia, jest zobowiązany do potwierdzenia swojego adresu e-mail.

Wszystkie podsieci "PQ HOSTING PLUS" S.R.L.. Wszystkie serwery dedykowane muszą być zgodne z powyższymi zasadami.