Betalningsmetoder Abuse

Användarvillkor

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd tillhandahåller webbhotelltjänster till kunder över hela världen. Följande användarvillkor är utformade för att ge den högsta servicenivån.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ("PQ.Hosting", "vi", "oss" eller "vår") välkomnar dig till pq.hosting ("webbplatsen"). Dessa användarvillkor (tillsammans med PQ.hostings integritetspolicy, "servicevillkor" eller "avtal") reglerar din användning av webbplatsen och tjänster, funktioner, innehåll eller applikationer som drivs av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (tillsammans med webbplatsen, "tjänster") och tillhandahålls kunden ("klient", "du" eller "din"). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder tjänsterna. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av tjänsterna, inklusive eventuella underanvändare. Din användning av tjänsterna på något sätt innebär att du accepterar dessa användarvillkor och alla andra regler, policyer och procedurer som kan publiceras av oss på webbplatsen från tid till annan utan föregående meddelande till dig. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH MÅSTE DU LÄMNA WEBBPLATSEN OCH SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA OMEDELBART.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att ändra eller ändra dessa användarvillkor när som helst och från tid till annan utan föregående meddelande, men om sådana ändringar utgör väsentliga ändringar av dessa användarvillkor, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att meddela dig genom att publicera ett meddelande på webbplatsen eller via e-post. Ändringar och tillägg träder i kraft omedelbart efter att de lagts upp på sajten. Genom att fortsätta att komma åt eller använda tjänsterna efter sådana ändringar eller modifieringar samtycker du till att vara bunden av de ändrade användarvillkoren. Av denna anledning rekommenderar vi att du läser användarvillkoren när du använder tjänsterna. Om du inte godkänner någon ändring av dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda tjänsterna.

Alla tjänster som tillhandahålls av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd får endast användas för lagliga ändamål. Överföring, lagring eller presentation av all information, data eller material, brott mot någon lagstiftning i Ryska federationen är förbjuden. Kunden samtycker till att säkra "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd från alla anspråk som härrör från användningen av tjänsterna från företaget "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd som orsakar skada på kunden eller någon annan part.

Förbud

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att vara den enda skiljemannen om vad som utgör ett brott mot denna bestämmelse.

Exempel på förbjuden användning av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. För ändamål (men inte begränsat till):

 • Skräppost, dvs skicka oönskad e-post från alla "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd eller någon server som finns i "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, är strängt förbjudet. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att vara den enda skiljedomaren om vad som utgör ett brott mot denna bestämmelse. Detta inkluderar även Opt-in Opt-out-poster och e-post som direkt eller indirekt refererar till en domän som finns i en "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd;
 • Starta obekräftade e-postlistor. Det är förbjudet att prenumerera på e-postadresser på någon e-postlista utan uttryckligt och verifierbart tillstånd från ägaren av e-postadressen. Alla e-postlistor som drivs av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, måste stängas ("bekräftad registrering"). Prenumerationsbekräftelsemeddelandet som tas emot från varje adressägare måste sparas under e-postlistans livstid. Köpa, sälja eller använda tredje parts e-postlistor för utskick till alla domäner som finns på "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, eller länkar till någon "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd-konto, förbjudet;
 • Annonsering, överföring eller på annat sätt tillgängliggörande av programvara, program, produkt eller tjänst som är avsedd att bryta mot detta avtal eller avtalet från någon annan internetleverantör, inklusive, men inte begränsat till, att underlätta sättet att skicka oönskad mass-e-post, initiera en ping, översvämning, e-postspam, textspam, oönskade massmeddelanden eller överbelastningsattacker är förbjudet.;
 • Odling av e-postadresser eller någon otillåten insamling av e-postadresser utan föregående meddelande till ägaren av e-postadressen är strängt förbjudet;
 • Det är förbjudet att hantera ett konto på uppdrag av eller i samband med återförsäljning av tjänster till personer eller företag som är listade i databasen Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) på www.spamhaus.org;
 • Alla kommersiella e-postmarknadsföringsföretag måste följa lagen om Attack on Unsolicited Pornography and Marketing (CAN-SPAM) från 2003. Dessutom är sådana företag förbjudna att skicka masspost från "engångsdomännamn" med whois integritetsskydd;
 • Konfigurera din tjänst för att fungera som en öppen proxy;
 • Utvinning av virtuell valuta (kryptovaluta) (Bitcoin, Ethereum, etc.).

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att vara den enda skiljemannen om vad som utgör ett brott mot denna bestämmelse.

Exempel på förbjudna åtgärder i infrastrukturen "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd:

 • Alla försök att undergräva eller skada infrastrukturen för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd eller "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd är strängt förbjudet, inklusive men inte begränsat till:
 • Logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt;
 • Att komma åt data eller vidta någon åtgärd för att få tjänster som inte är avsedda för dig eller din användning;
 • Försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något system, undersystem eller nätverk utan tillstånd från ägaren;
 • Ändra, hacka, modifiera eller på annat sätt skada eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringskontroller utan lämplig auktorisation;
 • Förmedla material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, cancelbots eller andra datorprogram eller mekanismer med avsikten eller effekten att skada, förstöra, störa eller på annat sätt störa en dators eller ett systems funktion;;< /li>
 • Störning med, avlyssning eller expropriering av system, data eller information;;
 • Störa tjänsten för en användare, värd eller nätverk, inklusive, men inte begränsat till, överbelastning eller "kraschar" ett datorsystem;
 • Misbruk av systemresurser, som att använda program som förbrukar överdriven nätverkskapacitet, processorcykler eller disk I/O. De exakta infrastrukturbegränsningarna för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd är listade i SLA och kan variera beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kunden.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att vara den enda skiljemannen om vad som utgör ett brott mot denna bestämmelse.

Exempel på reklamrestriktioner och kampanjer för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (men inte begränsat till):

 • I följande scenarier, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd är förbjudet att annonsera, marknadsföra eller göra anspråk relaterade till tjänsterna som finns på infrastrukturen för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Denna begränsning inkluderar vad som är tillåtet på din webbplats, kunder, kampanjer och reklammaterial. Denna begränsning gäller kundanspråk relaterade till tjänster som tillhandahålls av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd.
 • Anspråk relaterade till DDoS-reducering eller någon relaterad tjänst, inklusive men inte begränsat till proxyskydd, denial of service-skydd, denial of service-reducering eller DDoS- eller DoS-tjänster;
 • All olaglig eller olaglig aktivitet;
 • Alla tjänster utformade för att lura, lura, förtala, tvinga eller engagera andra i olagliga aktiviteter.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att vara den enda skiljemannen om vad som utgör ett brott mot denna bestämmelse.

VPS-tjänster

 • Användaren hanterar och administrerar självständigt VPS-servern, inklusive servrar med Windows-operativsystemet, och installerar och modifierar även programvaran efter eget gottfinnande. Vid behov kan användaren kontakta tjänsteleverantören för att beställa VPS/Dedikerad tjänst genom att skicka in en motsvarande supportförfrågan. Kostnaden för sådan tjänst bestäms individuellt mellan parterna. Tjänsteleverantören har rätt att vägra tillhandahålla tjänst.
 • Vid beställning av en VPS/Dedicated med ett förinstallerat Windows-operativsystem får användaren en tjänst med en Windows-testlicens. Det är inte tjänsteleverantörens ansvar att aktivera din Windows-licens.
 • Vid användning av VPS, såväl som dedikerade servrar med operativsystemet Microsoft Windows, har tjänsteleverantören rätt att vägra installation, konfiguration och programuppdateringar om distributionspaketen för denna programvara inte stöds av Microsoft. Tjänsteleverantören ansvarar inte för fel i driften av programvara som installerats av användaren och beaktar inte krav gällande tekniska fel.
 • Vid tillhandahållande av Windows VPS-tjänster, såväl som dedikerade servrar som kör Microsoft Windows operativsystem, har tjänsteleverantören rätt att tillhandahålla endast 1 (en) RDP (Remote Desktop Protocol) terminalsession för att ansluta användaren till ett fjärrskrivbord för testning, underhåll och produktadministration.
 • Vid användning av VPS, såväl som dedikerade servrar, rekommenderas användaren att använda biljettmeddelandesystemet för att lösa tekniska problem. Teknisk support för användare tillhandahålls av tjänsteleverantören endast genom det angivna meddelandesystemet.
 • Användaren som förses med hyrtjänsten för servern/virtuell server bekräftar sitt samtycke och meddelande om ovanstående villkor, samt frånvaron av anspråk.

Support

teknisk support

Stöd "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd inkluderar tillgång till teknisk support via telefon, biljettsystem och e-post.

Säkerhetskopiering

Kunden samtycker till att behålla en aktuell kopia av allt innehåll som "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, trots eventuella avtal med "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd för att tillhandahålla backuptjänster.

Planerat underhåll och stillestånd

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att göra allt för att tillhandahålla tjänster 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Kunden medger att tjänsterna från tid till annan kan vara otillgängliga eller inoperativa av olika anledningar, inklusive periodiskt underhåll eller uppgraderingsprocedurer ("planerade avbrott"); eller fel i tjänsten, såväl som orsaker utanför kontroll av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd eller inte rimligen förutsett av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, inklusive avbrott eller fel på telekommunikations- eller digitala transmissionsledningar, fientliga nätverksattacker, nätverksöverbelastning eller andra fel. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kommer att förse kunden med minst 72 timmar i förväg om planerad driftstopp och kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att minimera alla andra avbrott, otillgänglighet och/eller inoperabilitet hos dess webbservrar. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ansvarar inte för driftstopp till följd av användaråtgärder.

Skapa och avsluta ett konto

Kontouppgifter

För att använda tjänsten måste du registrera dig eller tidigare skapa ett konto hos "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (”Kontot”). Skapandet och användningen av konton är föremål för följande villkor:

 • När du skapar ett konto måste du ange "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd viss korrekt, aktuell och aktuell information såsom, men inte begränsat till, ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress. För en privatperson ska den lämnade informationen innehålla minst: kontoinnehavarens fullständiga namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress. För en juridisk person måste du ange: juridisk adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress och fullständigt namn på kontoinnehavaren som har rätt att hantera det för företagets räkning.
 • Det maximala antalet konton en individ eller enhet kan registrera under "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, begränsat till högst ett (1) konto.
 • Det är ditt ansvar att hålla kontoinformationen uppdaterad. Att hålla din kontaktinformation uppdaterad kan vara avgörande för att få "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, enligt SLA.

PQ HOSTING PLUS SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd styrs av en integritetspolicy.

När som helst "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan begära giltigt bevis på kontouppgifterna du angett, såsom, men inte begränsat till, en kopia av din personliga identifikation eller ditt företags licens och registreringsdokument. Underlåtenhet att följa eller tillhandahålla falska kontouppgifter kan leda till avstängning och uppsägning av ditt konto.

Lösenordsskydd och kontoauktorisering

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ger kunderna flexibilitet när det gäller sina egna lösenord, kontoåtkomst och auktoriseringsprocedurer. Kunder är ansvariga för att välja lämpliga autentiseringsprocedurer och välja rätt information som ska användas för att autentisera ett konto. Kunden ansvarar för att skydda den information som används för att autentisera sitt konto. Kontoåtkomst, lösenordsskydd och serversäkerhet är kundens ansvar. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Vi är inte ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, som uppstår på grund av obehörig kontoåtkomst, lösenordssprickning eller hacking.

Tjänstuppsägning

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till alla eller delar av tjänsterna när som helst, med eller utan förvarning, som ett resultat av ditt brott mot någon av dessa användarvillkor eller någon lag . En sådan uppsägning kan resultera i att information som är kopplad till ditt konto förverkas och förstörs. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan ge dig ett förhandsmeddelande om avsikt att avbryta tjänsterna. Eventuella avgifter som betalas enligt detta avtal är ej återbetalningsbara och alla avgifter som är skyldiga "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd före en sådan uppsägning av kontraktet ska förfalla till betalning omedelbart, inklusive alla skulder som kan ha uppkommit före uppsägningen av kontraktet, såsom kostnaderna för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd för att återkräva (inklusive advokatarvoden) sådana arvoden eller andra skulder. Vid uppsägning av avtalet kommer alla rättigheter som beviljats kunden genom detta avtal omedelbart att upphöra, och kunden är skyldig att omedelbart stoppa all användning av tjänsterna. Om du vill stänga ditt konto kan du göra det genom att följa instruktionerna nedan under "Avbokningsprocedur". Alla bestämmelser i dessa användarvillkor, som till sin natur bör överleva uppsägning, kommer att överleva uppsägning, inklusive, men inte begränsat till, licenser för användarinnehåll, bestämmelser om ägande, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar. .

Avbokningsprocedur.

Kontouppsägning kräver giltigt bevis på ägande av kontot. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ett betalningslösenord eller kontolösenord som skapats av kunder. Information som inte är säker, såsom en kontaktadress eller ett kontos faktureringsadress, räcker inte för en säkerhetskontroll. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan inte schemalägga avbokningsförfrågningar. Kunden är ansvarig för alla avgifter som uppstår för tjänster till klienten såvida inte en formell begäran om avbokning görs.

Observera att vi lagrar kundaktivitetsloggar och personuppgifter i minst 36 månader. Detta görs i enlighet med federal lag nr 152-FZ "Om personuppgifter" och i syfte att diagnostisera och eliminera eventuella problem som kan uppstå i framtiden. Det här ämnet behandlas i vår sekretesspolicy under "datalagring" och "datasäkerhet".

Ekonomi

Faktan kommer att debiteras baserat på den valda faktureringscykeln för tjänsten. Faktureringsdatum upprepas samma dag som kontot öppnades.

Returner

Vi kommer att tillhandahålla återbetalningar från fall till fall baserat på vår SLA. Vid återlämnande av oanvända medel är återbetalningsbeloppet lika med summan av oanvända medel på kontot minus provisionen för betalningssystem för överföring av medel.

Allt brott mot "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd erbjuder inga återbetalningar.

Kreditkortsåterbetalningar

Avgiften för kreditkortsåterbetalningar motsvarar avgiften för överföring av pengar via betalningssystem. Den initiala avgiften och straffavgiften måste betalas omedelbart för att säkerställa att tjänsterna förblir online och tillgängliga. Om en kund eller någon som betalar för deras räkning har använt ett kreditkort för att betala för tjänster som slutar med 2 eller fler återkrav, kommer detta att resultera i att kreditkortsbetalningsprivilegierna återkallas (full betalning kommer att göras via postanvisning eller banköverföring). Denna avgift kommer att avstås och kreditkortsbehörigheter återställas om återkravet resulterade i ett fel, förutsatt att stöddokumentation tillhandahålls. Om ett kreditkort har använts för att betala för mer än ett kundkonto vilket resulterar i flera återkrav, kommer varje konto att debiteras en återkravsavgift. Mottagna återkrav återförs från kundens konto och lämnar återbetalningen omedelbart. Utestående saldon omfattas av policyn för obetalda avgifter och sena konton och kan resultera i kontoavstängning eller uppsägning (all kontoinformation kommer att raderas om kontot stängs).

Ansvar för automatiska betalningar

När en kund skapar en automatisk faktureringsprofil för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, kunden är ansvarig för att avbryta denna profil när de inte längre vill använda denna betalningsmetod för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ansvarar inte för att behandla eller återbetala en betalning som tagits emot för en obefintlig eller inaktiverad tjänst.

Öppna en tvist med ett betalningssystem

Observera att "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta alla konton och tjänster relaterade till tvisten utan återbetalning om vi överväger din öppna tvist med betalningssystemet för återbetalning av pengar som betalats för tjänsterna från "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, missbruk av betalningssystemet (om kontot avslutas kommer all information på kontot att raderas).

I fall av standard från klienten

(Avkoppling av tjänster på grund av försenad betalning). Alla fakturor genereras 7 dagar före betalningsdatum. Om kunden inte betalar räkningen inom 3 dagar efter det missade förfallodatumet för den räkningen, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att avsluta tjänsten utan ytterligare meddelande. Om tjänsterna avaktiveras på grund av utebliven betalning måste kunden betala alla försenade betalningar före den dag då tjänsten inaktiveras för att återaktivera tjänsten.

Åtgärd "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd är standard; uppsägning av kontraktet

Utöver alla rättigheter och gottgörelser som beviljas "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd i dessa användarvillkor (inklusive men inte begränsat till rätten att debitera och ta ut förseningsavgifter), vid inträffandet av en standardhändelse "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd har rätt att (a) avsluta tillhandahållandet av tjänster till kunden utan meddelande till kunden, (b) efter inte mindre än (15) dagar, sluta tillhandahålla tjänster till kunden, allt på bekostnad av klient. I händelse av sådan uppsägning åtar sig kunden att omedelbart betala "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd alla avgifter och andra belopp förfallna och förfallna för tjänster som utförts fram till och med ikraftträdandet av avtalets uppsägning.

Lagstiftning

Regler

"PQ HOSTING PLUS" S.R.L. fungerar i enlighet med lagarna i de länder där den placerar sina servrar inom ramen för en specifik server på en specifik plats.

Tvistlösning

Om någon tvist mellan "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd och kunden kommer inte att lösas genom förhandlingar, det måste prövas av skiljedomstolen i enlighet med gällande rysk lagstiftning, med förbehåll för jurisdiktionsreglerna. Varje part ska stå för sina egna kostnader och advokatarvoden för skiljeförfarande. Rättegången hålls i skiljedomstolen i St. Petersburg och Leningradregionen, om inte båda parter skriftligen har kommit överens om en annan plats. Varje hot om rättsliga åtgärder mot "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan resultera i omedelbar uppsägning av alla tjänster som tillhandahålls dig.

Ersättning

Kunden samtycker till att gottgöra och hålla "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, dess dotterbolag, deras dotterbolag och var och en av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, aktieägare och ombud (var och en "skadeslös part") från förlust, anspråk, skadestånd, ansvar, straff, åtgärd, förfaranden, domar, eller alla relaterade kostnader (kollektivt, "skador") som kan ådra sig den skadeslösa parten och som uppstår ur eller i samband med avtalet, kundens användning av produkter och tjänster, brott mot någon konfidentiell skyldighet eller påstådd intrång i något varumärke, upphovsrätt, patent eller annan immateriell egendomsrätt och kommer att hålla den skadeslösa parten skadeslös för alla juridiska och andra kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som ådras en sådan skadeslös part i samband med utredning, försvar eller uppgörelse av eventuella skador, oavsett om de är med pågående eller hotade rättstvister där en sådan skadeslös part är part.

Begränsning av skadestånd eller ansvar

Förutom vad som beskrivs i SLA, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ska inte hållas ansvarigt gentemot kunden för skada orsakad av eller relaterad till kundens tjänster, eller oförmåga att använda tjänsterna, såvida det inte orsakas av uppsåtligt försummelse. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ska inte hållas ansvarigt gentemot kunden för förlorad vinst, indirekta, speciella eller tillfälliga, följdskador eller straffskador. Oavsett något annat i dessa villkor eller serviceavtalet, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd OCH NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER AFFILIERADE BÖR, ENLIGT NÅGON LAGSTEORI, INTE ÖVERSKRIVA DEN GENOMSNITTLIGA MÅNADSAVGIFTEN SOM HAN KOMMER IN PÅ SIN KONTO. Förutom vad som anges i detta användarvillkor, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd tillhandahåller alla produkter och tjänster "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig alla underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet för ett visst ändamål. Kunden är ensam ansvarig för val, användning och lämplighet för alla produkter och tjänster, och "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd tar inget ansvar i samband med vägran av tjänster. KUNDERNA ÄR ANSVARIGA FÖR SERVERSÄKERHET.

Reklamanvändning

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan hänvisa till dig, ditt företag eller din logotyp i reklamsyfte. Ditt företagsnamn, logotyper och tjänster som tillhandahålls kunden av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, kan användas i reklammaterial, annonser, marknadsföringsreleaser, nyhetsbrev, offentliga upplysningar och webbplatsen för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Denna länk kommer att vara strikt begränsad till avslöjandet att "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd har tillhandahållit tjänster till företaget och kommer inte att innehålla någon konfidentiell, proprietär eller proprietär information i en sådan länk. Länken kommer inte heller att innehålla någon personlig information om personen eller teknisk information angående konfigurationen och designen av servern som används av klienten i företaget "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Men "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kan avslöja all information som begärs av brottsbekämpande myndigheter eller som krävs av en domstol, tillämplig lag eller förordning.

Allmänt

Användarvillkoren kan ändras utan föregående meddelande. Innehåll som inte uppfyller dessa standarder kan tas bort utan föregående meddelande till kunden.

Dessa användarvillkor är ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd

Genom att öppna ett konto godkänner kunden ovanstående villkor.

Allt som inte specificeras i användarvillkoren kan tolkas och modifieras av administratörerna för "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd utan föregående meddelande.

Alla överträdelser av dessa användarvillkor kommer att leda till att kontot avslutas. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att avsluta konton utan föregående meddelande.

Allt arbete eller professionell service som utförs eller tillhandahålls av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Anses inte vara anställning enligt detta avtal.

I händelse av att klienten blockeras för att ha brutit mot en eller flera av tjänstevillkoren ""PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Y.V. & Stark Industries Solutions Ltd, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP : Nekulitsy YV & Stark Industries Solutions Ltd förbehåller sig rätten att neka åtkomst till och/eller förstöra kunddata som lagras på gärningsmannens server eller konto.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, oavsett om du eller andra gör aktiviteten eller inte.

Varje klient måste, efter att ha beställt den första servern via fakturering, bekräfta sin e-post.

Alla undernät av "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Och alla dedikerade servrar måste följa ovanstående policyer.