Kasutustingimused

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd pakub veebimajutusteenuseid klientidele kogu maailmas. Järgmised teenusetingimused on loodud pakkuma kõrgeimat teenust.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ("PQ.Hosting", "meie", "meie" või "meie") tervitab teid saidil pq.hosting ("veebisait"). Need teenusetingimused (koos PQ.hostingu privaatsuspoliitika, "teenusetingimuste" või "lepinguga") reguleerivad veebisaidi ja "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (koos veebisaidiga "teenused") ja osutatakse kliendile ("klient", "teie" või "teie"). Enne teenuste kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Need teenusetingimused kehtivad kõigile teenuste kasutajatele, sealhulgas kõikidele alamkasutajatele. Teenuste kasutamine mis tahes viisil tähendab, et nõustute käesolevate teenusetingimuste ja kõigi muude reeglite, põhimõtete ja protseduuridega, mida võime aeg-ajalt veebisaidile postitada ilma teid ette teatamata. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVA TEENUSETINGIMUSEGA, EI TOHI TE TEENUSI KASUTADA NING PEATE VEEBISAIDILT LAHTUMA JA TEENUSTE KASUTAMISE KOHE LÕPETAMA.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse neid teenusetingimusi igal ajal ja aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta või täiendada, kuid kui sellised muudatused kujutavad endast olulisi muudatusi käesolevates teenusetingimustes, siis "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd teavitab teid, postitades teadaande veebisaidile või e-posti teel. Muudatused ja täiendused jõustuvad kohe pärast nende saidile postitamist. Jätkates teenustele juurdepääsu või nende kasutamist pärast selliseid muudatusi või muudatusi, nõustute järgima muudetud teenusetingimusi. Sel põhjusel soovitame teil teenuseid kasutades alati lugeda teenusetingimusi. Kui te ei nõustu nende teenusetingimuste muudatustega, peate viivitamatult lõpetama teenuste kasutamise.

Kõik teenused, mida pakuvad "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd-d tohib kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Mis tahes teabe, andmete või materjalide edastamine, säilitamine või esitamine, Vene Föderatsiooni õigusaktide rikkumine on keelatud. Klient nõustub kaitsma "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd mis tahes nõuete eest, mis tulenevad ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, mis põhjustavad kahju kliendile või mõnele teisele osapoolele.

Keelud

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ainus vahekohtunik selle sätte rikkumise osas.

Näited "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Eesmärkidel (kuid mitte ainult):

 • Rämpspost, st soovimatute meilide saatmine mis tahes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd või mis tahes server, mis asub ettevõttes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on rangelt keelatud. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ainus vahekohtunik selle sätte rikkumise osas. See hõlmab ka opt-in opt-out kirjasid ja kirju, mis viitavad otseselt või kaudselt domeenile, mis sisaldub "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd;
 • Kinnitamata meililistide käivitamine. Mis tahes meililistis olevate e-posti aadresside tellimine ilma meiliaadressi omaniku selgesõnalise ja kontrollitava loata on keelatud. Kõik meililistid, mida haldab "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, peab olema suletud ("kinnitatud registreerimine"). Igalt aadressiomanikult saadud liitumiskinnitussõnum tuleb säilitada kogu meililisti kehtivusaja jooksul. Kolmandate osapoolte meililoendite ostmine, müümine või kasutamine mis tahes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd või lingid mis tahes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd konto, keelatud;
 • Mis tahes tarkvara, programmi, toote või teenuse reklaamimine, edastamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, mis on mõeldud käesolevat lepingut või mis tahes muu Interneti-teenuse pakkuja lepingut rikkuma, sealhulgas, kuid mitte ainult, soovimatute hulgimeilide saatmise hõlbustamine, ping , üleujutus, meilirämpspost, tekstirämpspost, soovimatud hulgitekstid või teenuse keelamise rünnakud on keelatud.
 • E-posti aadresside kasvatamine või e-posti aadresside volitamata kogumine ilma e-posti aadressi omaniku ette teatamata on rangelt keelatud;
 • Konto haldamine aadressil www.spamhaus.org Spamhausi teadaolevate rämpspostitoimingute registri (ROKSO) andmebaasis loetletud isikutele või ettevõtetele teenuste edasimüügi nimel või seoses teenuste edasimüügiga on keelatud;
 • Kõik kaubanduslikud e-posti turundusettevõtted peavad järgima 2003. aasta seadust Attack on Attack on Unsolicited Pornography and Marketing (CAN-SPAM). Lisaks on sellistel ettevõtetel keelatud saata hulgipostitusi "ühekordselt kasutatavatelt domeeninimedelt", mis on kaitstud whois'i privaatsuskaitsega;
 • Teenuse konfigureerimine avatud puhverserverina toimima;
 • Virtuaalse valuuta (krüptovaluuta) kaevandamine (Bitcoin, Ethereum jne).

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ainus vahekohtunik selle sätte rikkumise osas.

Näited keelatud toimingute kohta infrastruktuuris "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd:

 • Iga katse õõnestada või kahjustada ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd või "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on rangelt keelatud, sealhulgas, kuid mitte ainult:
 • Sisselogimine serverisse või kontole, millele teil pole juurdepääsuõigust;
 • Juurdepääs andmetele või mis tahes toimingute tegemine teenuste saamiseks, mis pole mõeldud teile või teie kasutamiseks;
 • Mis tahes süsteemi, alamsüsteemi või võrgu haavatavuse katse, skannimine või testimine ilma omaniku loata;
 • Turbe- või autentimiskontrollide rikkumine, häkkimine, muutmine või muul viisil kahjustamine või rikkumine ilma nõuetekohase loata;
 • Viirusi, Trooja hobuseid, usse, viitsütikuga pomme, cancelboteid või muid arvutiprogramme või mehhanisme sisaldava materjali edastamine, mille eesmärk on kahjustada, hävitada, häirida või muul viisil häirida arvuti või süsteemi funktsionaalsust;< /li>
 • Mis tahes süsteemi, andmete või teabe sekkumine, pealtkuulamine või sundvõõrandamine;
 • Mistahes kasutaja, hosti või võrgu teenuse häirimine, sealhulgas (kuid mitte ainult) mis tahes arvutisüsteemi ülekoormamine või kokkujooksmine;
 • Süsteemiressursside väärkasutus, nt liiga palju võrgumahtu tarbivate programmide, protsessori tsüklite või ketta sisend-/väljundi kasutamine. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on SLA-s loetletud ja võib erineda sõltuvalt kliendile pakutava teenuse tüübist.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ainus vahekohtunik selle sätte rikkumise osas.

Näited "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd (kuid mitte ainult):

 • Järgmiste stsenaariumide korral on "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd-l on keelatud "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd See piirang hõlmab teie veebisaidil, klientidel, reklaamidel ja reklaammaterjalidel lubatud sisu. See piirang kehtib klientide nõuete kohta, mis on seotud "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd.
 • DDoS-i leevendamise või mis tahes seotud teenusega seotud nõuded, sealhulgas, kuid mitte ainult, puhverserveri kaitse, teenuse keelamise kaitse, teenuse keelamise leevendamine või DDoS- või DoS-teenused;
 • Igasugune ebaseaduslik või ebaseaduslik tegevus;
 • Iga teenus, mis on mõeldud teiste petmiseks, petmiseks, laimamiseks, sundimiseks või teiste ebaseaduslike tegevustega kaasamiseks.

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ainus vahekohtunik selle sätte rikkumise osas.

Tugi

tehniline tugi

Toetage "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd sisaldab juurdepääsu telefoni, piletisüsteemi ja e-posti teel pakutavale tehnilisele toele.

Varukoopiad

Klient nõustub säilitama kogu "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, olenemata "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd varundusteenuste osutamiseks.

Planeeritud hooldus ja seisakud

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd teeb kõik endast oleneva, et pakkuda teenuseid 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. Klient tunnistab, et aeg-ajalt võivad teenused erinevatel põhjustel, sealhulgas perioodiliste hooldus- või täiendusprotseduuride tõttu, olla kättesaamatud või mittetoimivad ("planeeritud katkestused"); või tõrked teeninduses, samuti põhjused, mida "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd või ei ole "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, sealhulgas telekommunikatsiooni või digitaalsete ülekandeliinide katkestused või tõrked, vaenulikud võrgurünnakud, võrgu ülekoormus või muud tõrked. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd teavitab klienti kavandatud seisakutest vähemalt 72 tundi ette ja teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et minimeerida oma veebiserverite muid katkestusi, kättesaamatust ja/või mittetoimivust. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei vastuta kasutaja tegevusest tulenevate seisakute eest.

Konto loomine ja lõpetamine

Konto üksikasjad

Teenuse kasutamiseks peate registreeruma või eelnevalt looma konto ettevõttes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ("konto"). Kontode loomisel ja kasutamisel kehtivad järgmised tingimused:

 • Konto loomisel peate esitama "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd teatud täpne, ajakohane ja ajakohane teave, nagu, kuid mitte ainult, teie nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Eraisiku puhul peab esitatav teave sisaldama vähemalt kontoomaniku täisnime, elukoha aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Juriidilise isiku puhul peate esitama: juriidilise aadressi, ettevõtte registreerimisnumbri, telefoninumbri, e-posti aadressi ja kontoomaniku täisnime, kellel on õigus seda ettevõtte nimel hallata.
 • Maksimaalne kontode arv, mida üksikisik või juriidiline isik saab registreerida teenuses "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, piiratud kuni ühe (1) kontoga.
 • Teie vastutate esitatud kontoteabe ajakohasena hoidmise eest. Kontaktandmete ajakohasena hoidmine võib olla kriitilise tähtsusega ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, vastavalt SLA-le.

PQ HOSTING PLUS SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd-le kehtivad privaatsuspoliitika.

Igal ajal "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd võib nõuda kehtivat tõendit teie esitatud kontoandmete kohta, näiteks, kuid mitte ainult, teie isikut tõendava dokumendi või ettevõtte litsentsi ja registreerimisdokumentide koopiat. Nõuetele mittejärgimine või valede kontoandmete esitamine võib kaasa tuua teie konto peatamise ja lõpetamise.

Paroolikaitse ja konto autoriseerimine

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd pakub klientidele paindlikkust nende enda paroolide, kontole juurdepääsu ja autoriseerimisprotseduuride osas. Kliendid vastutavad sobivate autentimisprotseduuride ja konto autentimiseks kasutatava teabe valimise eest. Klient vastutab oma konto autentimiseks kasutatud teabe kaitsmise eest. Kontole juurdepääs, paroolikaitse ja serveri turvalisus on kliendi vastutusel. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Me ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad volitamata juurdepääsust kontole, parooli murdmisest või häkkimisest.

Teenuse lõpetamine

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse meie äranägemisel lõpetada teie juurdepääs kõikidele teenustele või osadele teenustest igal ajal, ette teatamata või ette teatamata, kui olete rikkunud käesolevaid teenusetingimusi või seadust. . Iga selline lõpetamine võib kaasa tuua teie kontoga seotud teabe kaotuse ja hävitamise. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd võib teile teenuste osutamise lõpetamise kavatsusest eelnevalt teada anda. Kõik selle lepingu alusel makstud tasud ei kuulu tagastamisele ning kõik tasud, mida võlgnetakse ettevõttele "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd enne lepingu lõpetamist tuleb tasuda viivitamatult, kaasa arvatud kõik kohustused, mis võisid tekkida enne lepingu lõpetamist, näiteks "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, et nõuda sisse (sh advokaaditasud) kõik sellised tasud või muud kohustused. Lepingu lõpetamisel lõpevad viivitamatult kõik kliendile käesoleva lepinguga antud õigused ning klient on kohustatud viivitamatult lõpetama teenuste kasutamise. Kui soovite oma konto sulgeda, saate seda teha, järgides allolevaid juhiseid jaotises "Tühistamisprotseduur". Kõik nende teenusetingimuste sätted, mis oma olemuselt peaksid kehtima ka pärast lõpetamist, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajate sisulitsentsid, omandiõiguse sätted, garantiist lahtiütlused, hüvitis ja vastutuse piirangud.

Tühistamisprotseduur.

Konto lõpetamiseks on vaja kehtivat tõendit konto omandiõiguse kohta. See hõlmab, kuid mitte ainult, klientide loodud makseparooli või konto parooli. Turvakontrolliks ei piisa teabest, mis pole turvaline, nt kontakti e-posti aadress või konto arveldusaadress. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei saa tühistamistaotlusi ajastada. Klient vastutab kõigi kliendile teenuste eest kantud tasude eest, välja arvatud juhul, kui esitatakse ametlik tühistamistaotlus.

Pange tähele, et säilitame klientide tegevuste logisid ja isikuandmeid vähemalt 36 kuud. Seda tehakse vastavalt föderaalseadusele nr 152-FZ "Isikuandmete kohta" ja eesmärgiga diagnoosida ja kõrvaldada võimalikud probleemid, mis võivad tulevikus tekkida. Seda teemat käsitletakse meie privaatsuspoliitika jaotistes "andmete säilitamine" ja "andmete turvalisus".

Finants

Arve tasumisel lähtutakse teenuse valitud arveldustsüklist. Arvelduskuupäevad korduvad konto avamise päeval.

Tagastab

Tagasime tagasimakseid igal üksikjuhul eraldi, lähtudes meie SLA-st. Kasutamata raha tagastamise korral võrdub tagasimakse summa kontol olevate kasutamata vahendite summaga, millest on lahutatud maksesüsteemide vahendustasu raha ülekandmisel.

Iga "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei paku tagasimakseid.

Krediitkaardi tagasimaksed

Krediitkaardi tagasimaksete tasu on samaväärne maksesüsteemide kaudu raha ülekandmise tasuga. Esialgne tasu ja trahv tuleb tasuda kohe, et tagada teenuste võrgus püsimine ja kättesaadavus. Kui klient või keegi, kes maksab tema nimel, on kasutanud krediitkaarti kahe või enama tagasimaksega lõppevate teenuste eest tasumiseks, tühistatakse krediitkaardimakseõigused (täielik tasumine toimub rahaülekande või pangaülekandega). Kui makse tagasivõtmise tulemuseks oli viga, sellest tasust loobutakse ja krediitkaardi privileegid ennistatakse, kui esitatakse tõendavad dokumendid. Kui krediitkaarti on kasutatud rohkem kui ühe kliendikonto eest maksmiseks, mille tulemuseks on mitu tagasimakset, võetakse igalt kontolt tagasimaksetasu. Saadud tagasimaksed tühistatakse kliendi kontolt, jättes saldo kohe tasumisele. Tasumata saldodele kehtivad maksmata tasude ja hilinenud kontode eeskirjad ning see võib kaasa tuua konto peatamise või lõpetamise (konto sulgemisel kustutatakse kogu konto teave).

Automaatsete maksete eest vastutamine

Kui klient loob automaatse arveldusprofiili "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, klient vastutab selle profiili tühistamise eest, kui ta ei soovi enam seda makseviisi kasutada ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei vastuta olematu või keelatud teenuse eest saadud makse töötlemise ega tagasimaksmise eest.

Maksesüsteemiga vaidluse avamine

Pange tähele, et "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse viivitamatult lõpetada kõik vaidlusega seotud kontod ja teenused ilma tagasimakseta, kui käsitleme teie avatud vaidlust maksesüsteemiga "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, maksesüsteemi kuritarvitamine (konto sulgemisel kustutatakse kogu konto sees olev teave).

Vaikimisi kliendi poolt

(Teenuste katkestamine tasumata jätmise tõttu). Kõik arved koostatakse 7 päeva enne maksekuupäeva. Kui klient ei tasu arvet 3 päeva jooksul pärast selle arve hilinenud tähtpäeva, siis "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse teenus ilma täiendava etteteatamata lõpetada. Kui teenused keelatakse tasumata jätmise tõttu, peab klient teenuse taasaktiveerimiseks tasuma kõik tähtajaks tasumata maksed enne teenuse keelamise päeva.

Abi "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd vaikimisi; lepingu lõpetamine

Lisaks kõigile õigustele ja õiguskaitsevahenditele, mis on antud ettevõttele "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd nendes teenusetingimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult, õigus nõuda ja nõuda viivist), vaikesündmuse "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd-l on õigus (a) lõpetada kliendile teenuste osutamine ilma klienti ette teatamata, (b) vähemalt (15) päeva pärast lõpetada kliendile teenuste osutamine, seda kõike kliendi kulul. klient. Sellise lõpetamise korral kohustub Klient viivitamatult tasuma "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd kõik tasud ja muud summad, mis tuleb tasuda osutatud teenuste eest kuni lepingu lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud).

Õigusaktid

Eeskirjad

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd tegutseb vastavalt Moldova Vabariigi seadusandlusele

Vaidluste lahendamine

Kui tekib vaidlus ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ja klient ei lahene läbirääkimiste teel, seda peab arutama vahekohus vastavalt kehtivatele Venemaa seadustele, lähtudes kohtualluvuse reeglitest. Kumbki pool kannab vahekohtumenetlusega seotud kulud ja õigusabikulud ise. Kohtuprotsess toimub Peterburi ja Leningradi oblasti arbitraažikohtus, välja arvatud juhul, kui mõlemad pooled on kirjalikult kokku leppinud erinevas asukohas. Igasugune kohtumenetluse oht ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd võib kaasa tuua kõigi teile pakutavate teenuste viivitamatu lõpetamise.

Hüvitis

Klient nõustub hüvitama ja kahjutuks hoidma "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd, selle tütarettevõtted, nende sidusettevõtted ja kõik nende vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, aktsionärid ja esindajad (igaüks "hüvitatud pool") kahjude, nõuete, kahjude, vastutuse, trahvi, hagi, menetluste, kohtuotsuste, või mis tahes ja kõik seotud kulud (koos "kahjud"), mis võivad tekkida hüvitatud poolel ja mis tulenevad lepingust või sellega seoses, kliendi toodete ja teenuste kasutamisest, mis tahes konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisest või mis tahes väidetavast mis tahes kaubamärgi, autoriõiguse, patendi või muu intellektuaalomandi õiguse rikkumine ning hüvitab hüvitatud poolele kõik õigus- ja muud kulud, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on tekkinud sellisele hüvitatud poolele seoses uurimise, kaitsmise või mis tahes kahju hüvitamisega, olenemata sellest, kas tegemist on poolelioleva või ähvardava kohtuvaidlusega, mille pooleks selline hüvitatud pool on.

Kahjude või vastutuse piiramine

V.a teenusepakkumislepingus kirjeldatud juhtudel, "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei vastuta kliendi ees kahju eest, mis on põhjustatud või seotud kliendi teenustega või suutmatusega teenuseid kasutada, välja arvatud juhul, kui see on põhjustatud tahtlikust üleastumisest. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei vastuta kliendi ees saamata jäänud kasumi, kaudsete, eriliste või juhuslike, kaudsete või karistuslike kahjude eest. Olenemata millestki muust nendes tingimustes või teenuselepingus sätestatust, on "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd JA ÜKSKI SELLE TÖÖTAJAD, AGENDID VÕI SIDUSÜHENDID EI TOHI MINGI ÕIGUSTEORIA ALUSEL ÜLETA KESKMIST KUUTASU, MIDA TA OMA KONTOLE KASUTAS. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd pakub kõiki tooteid ja teenuseid "nagu on" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita ning loobub kõigist kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest konkreetse eesmärgi turustatavuse kohta. Klient vastutab ainuisikuliselt mis tahes toote ja teenuse valiku, kasutamise ja sobivuse eest ning "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ei vastuta teenustest keeldumise eest. KLIENDID VASTUTAVAD SERVERI TURVALISUSE EEST.

Kasutamine reklaami eesmärgil

"PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd võib reklaamieesmärkidel viidata teile, teie ettevõttele või teie logole. Teie ettevõtte nimi, logod ja teenused, mida kliendile pakub "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. võib kasutada reklaammaterjalides, reklaamides, turundusväljaannetes, infolehtedes, avalikustustes ning ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. See link on rangelt piiratud avalikustamisega, et "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd on ettevõttele teenuseid osutanud ega sisalda sellisel lingil konfidentsiaalset, omandiõigusega kaitstud ega omandiõigusega kaitstud teavet. Link ei sisalda ka isikuandmeid ega tehnilist teavet serveri konfiguratsiooni ja disaini kohta, mida klient kasutab ettevõttes "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd Kuid "PQ HOSTING PLUS" SRL & amp; IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd võib avaldada mis tahes teavet, mida õiguskaitseorganid nõuavad või kui kohus, kohaldatav seadus või määrus nõuab.

Üldine

Teenusetingimusi võidakse ette teatamata muuta. Sisu, mis ei vasta nendele standarditele, võidakse eemaldada ilma kliendi ette teatamata.

Need teenusetingimused on juriidiliselt siduv leping kliendi ja ettevõtte "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd

Konto avamisega nõustub klient ülaltoodud tingimustega.

PQ HOSTING PLUS SRL & administraatorid võivad tõlgendada ja muuta kõike, mida pole teenusetingimustes täpsustatud. IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd ette teatamata.

Nende teenusetingimuste mis tahes rikkumine toob kaasa konto sulgemise. "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse kontod ilma ette teatamata sulgeda.

PQ HOSTING PLUS SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Selle lepingu alusel ei peeta töösuhteks.

Juhul, kui klient on blokeeritud ühe või mitme teenusetingimuste "PQ HOSTING PLUS" SRL ja IP rikkumise tõttu: Nekulitsy Y.V. & Stark Industries Solutions Ltd, "PQ HOSTING PLUS" SRL ja IP : Nekulitsy YV & Stark Industries Solutions Ltd jätab endale õiguse keelata juurdepääs kurjategija serverisse või kontole salvestatud kliendiandmetele ja/või need hävitada.

Te vastutate kõigi teie kontol toimuvate tegevuste eest, olenemata sellest, kas teie või teised teevad seda tegevust või mitte.

Iga klient peab pärast esimese serveri tellimist arveldamise teel oma e-posti aadressi kinnitama.

Kõik "PQ HOSTING PLUS" SRL & IP: Nekulitsy Yu.V. & Stark Industries Solutions Ltd. Ja kõik pühendatud serverid peavad järgima ülaltoodud eeskirju.