Betalingsmåter Abuse

Hva brukes rm-kommandoen til?

16.08.2023, 01:47

I Linux brukes kommandoen rm til å slette filer eller mapper. Både tomme og ikke-tomme mapper kan slettes, og hvis filen eller mappen som skal slettes inneholder undermapper eller filer, vises ingen feilmelding.

Eksempler på hvordan du bruker denne kommandoen

Eksempler på bruk av `rm:` kommandoen

rm fil.txt

der 'fil.txt' er navnet på filen som skal slettes. 'rm -r katalog' der 'katalog' er navnet på katalogen som skal slettes og innholdet i den.

Kommandoalternativene i rm-kommandoen gir flere muligheter for sletting av filer og kataloger. Disse er:- `-f` eller `-force`: for å slette filer eller kataloger uten å spørre (vær forsiktig når du bruker dette alternativet, da slettede filer ikke kan gjenopprettes).- `-r` eller `-R` eller `--rekursiv`: brukes for rekursiv sletting av kataloger med alt innhold (inkludert underkataloger og interne filer).

Når du bruker dette alternativet, må du passe på at du ikke sletter unødvendige eller verdifulle elementer. `-preserve-root`: er standardparameteren for rm-kommandoen, som forhindrer at rotkatalogen (/) slettes. Merk at rm-kommandoen ikke kan overstyres, og at slettede filer eller kataloger ikke kan gjenopprettes. Derfor må du være svært forsiktig når du bruker denne kommandoen for å sikre at slettede filer og kataloger ikke er nødvendige.

Installere kommandoen

Siden rm-kommandoen finnes i de fleste Linux-distribusjoner, er det ikke nødvendig å installere den for å bruke rm-kommandoen. Den er en del av de grunnleggende systemverktøyene. Hvis rm-kommandoen av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på systemet ditt, kan det skyldes at standardpakken "coreutils" mangler.

Installer coreutils-pakken og kjør rm-kommandoen som beskrevet nedenfor:

  1. Åpne terminalen eller konsollen.
  2. For Debian-baserte distribusjoner (Ubuntu, Linux Mint, etc.): sudo apt-ge
  3. For Red Hat-baserte distribusjoner (Fedora, CentOS osv.): sudo dnf install coreutils eller sudo yum install coreutils.
  4. For Arch Linux-baserte distribusjoner (Manjaro osv.): sudo pacman -S coreutils.
  5. Oppgi om nødvendig passordet til root-brukeren eller gi administratorrettigheter.

Når coreutils-pakken er installert, skal rm-kommandoen være tilgjengelig og klar til bruk.