Metody płatności Abuse

Do czego służy polecenie rm?

16.08.2023, 01:47

W systemie Linux polecenie rm służy do usuwania plików lub folderów. Można usuwać zarówno puste, jak i niepuste foldery, a komunikat o błędzie nie jest wyświetlany, jeśli plik lub folder, który chcesz usunąć, zawiera podfoldery lub pliki.

Przykłady użycia tego polecenia

Przykłady użycia polecenia `rm:`

rm plik.txt

gdzie "plik.txt" jest nazwą pliku do usunięcia. "rm -r directory" gdzie "directory" to nazwa katalogu do usunięcia wraz z jego zawartością.

Opcje polecenia rm zapewniają dodatkowe opcje usuwania plików i katalogów. Są to:- `-f` lub `-force`: usuwa pliki lub katalogi bez pytania (należy zachować ostrożność podczas korzystania z tej opcji, ponieważ usuniętych plików nie można odzyskać).- `-r` lub `-R` lub `--recursive`: służy do rekurencyjnego usuwania katalogów z całą ich zawartością (w tym podkatalogów i zagnieżdżonych plików).

Podczas korzystania z tej opcji należy uważać, aby nie usunąć niepotrzebnych lub cennych elementów. `--preserve-root`: domyślny parametr polecenia rm, który zapobiega usunięciu katalogu głównego (/). Należy pamiętać, że polecenia rm nie można cofnąć, a usuniętych plików lub katalogów nie można przywrócić. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego polecenia, aby upewnić się, że usunięte pliki i katalogi nie są naprawdę potrzebne.

Instalacja polecenia

Ponieważ jest ono dostępne w większości dystrybucji Linuksa, nie trzeba go instalować, aby korzystać z polecenia rm. Jest ono częścią podstawowych narzędzi systemowych. Jeśli z jakiegoś powodu polecenie rm nie jest dostępne w systemie, może to być spowodowane brakiem pakietu "coreutils", który jest domyślnie dołączony.

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować pakiet coreutils, aby uzyskać dostęp do polecenia rm:

  1. Otwórz terminal lub konsolę.
  2. W przypadku dystrybucji opartych na Debianie (Ubuntu, Linux Mint itp.): sudo apt-get
  3. Zainstaluj coreutils. Dla dystrybucji opartych na Red Hat (Fedora, CentOS, itp.): sudo dnf install coreutils lub sudo yum install coreutils.
  4. W przypadku dystrybucji opartych na Arch Linux (Manjaro itp.): sudo pacman -S coreutils
  5. W razie potrzeby wprowadź hasło roota lub nadaj uprawnienia administratora.

Po zainstalowaniu pakietu coreutils, polecenie rm powinno być dostępne i gotowe do użycia w systemie.