Makseviisid Abuse

Milleks kasutatakse käsku rm?

16.08.2023, 01:47

Linuxis kasutatakse käsku rm failide või kaustade kustutamiseks. Kustutada saab nii tühje kui ka mittetühje kaustu ning kui kustutatav fail või kaust sisaldab alamkaustu või -faile, siis veateadet ei kuvata.

Näiteid selle käsu kasutamise kohta

Näiteid käsu `rm:` kasutamise kohta

rm fail.txt

kus 'file.txt' on kustutatava faili nimi. "rm -r kataloog", kus "kataloog" on kustutatava kataloogi nimi ja selle sisu.

Käsu rm valikud annavad rohkem võimalusi failide ja kataloogide kustutamiseks. Need on:- `-f` või `-force`: failide või kataloogide kustutamiseks ilma küsitluseta (selle valiku kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest kustutatud faile ei saa taastada).- `-r` või `-R` või `--recursive`: kasutatakse kataloogide rekursiivseks kustutamiseks koos kogu nende sisuga (sh alamkataloogid ja sisemised failid).

Selle valiku kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte kustutada mittevajalikke või väärtuslikke objekte. `-preserve-root`: on käsu rm vaikimisi parameeter, mis takistab juurkataloogi (/) kustutamist. Pange tähele, et käsku rm ei saa tühistada ja kustutatud faile või katalooge ei saa taastada. Seetõttu tuleb selle käsu kasutamisel olla väga ettevaatlik, et tagada, et kustutatud faile ja katalooge tegelikult ei vajata.

Käsu paigaldamine

Kuna käsk rm on enamikus Linuxi distributsioonides olemas, ei ole käsu rm kasutamiseks vaja seda paigaldada. See on osa põhilistest süsteemivahenditest. Kui mingil põhjusel ei ole rm käsk teie süsteemis saadaval, võib see olla tingitud sellest, et vaikimisi lisatud pakett 'coreutils' puudub.

Paigaldage pakett coreutils ja käivitage käsk rm vastavalt allpool toodud juhistele:

  1. Avage terminal või konsool.
  2. Debianil põhinevate distributsioonide puhul (Ubuntu, Linux Mint jne): sudo apt-ge
  3. Red Hatil põhinevate distributsioonide puhul (Fedora, CentOS jne): sudo dnf install coreutils või sudo yum install coreutils.
  4. Arch Linuxil põhinevate distributsioonide puhul (Manjaro jne): sudo pacman -S coreutils.
  5. Vajaduse korral sisestage juurkasutaja parool või andke administraatori õigused.

Kui pakett coreutils on installeeritud, peaks käsk rm olema süsteemis kättesaadav ja kasutusvalmis.