Betalningsmetoder Abuse

Vad används kommandot rm till?

16.08.2023, 01:47

I Linux används kommandot rm för att radera filer eller mappar. Både tomma och icke-tomma mappar kan raderas, och om filen eller mappen som ska raderas innehåller undermappar eller filer visas inget felmeddelande.

Exempel på hur du använder detta kommando

Exempel på användning av kommandot `rm:`

rm fil.txt

där 'fil.txt' är namnet på den fil som skall raderas. 'rm -r katalog' där 'katalog' är namnet på den katalog som ska raderas och dess innehåll.

Kommandoalternativen för rm ger fler möjligheter att radera filer och kataloger. Dessa är:- `-f` eller `-force`: för radering av filer eller kataloger utan uppmaning (försiktighet måste iakttas när detta alternativ används eftersom raderade filer inte kan återställas).- `-r` eller `-R` eller `--recursive`: används för rekursiv radering av kataloger med allt deras innehåll (inklusive underkataloger och interna filer).

När du använder det här alternativet måste du vara försiktig så att du inte raderar onödiga eller värdefulla objekt. `-preserve-root`: är standardparametern för kommandot rm, som förhindrar att rotkatalogen (/) raderas. Observera att kommandot rm inte kan åsidosättas och att raderade filer eller kataloger inte kan återställas. Därför måste man vara mycket försiktig när man använder kommandot för att säkerställa att raderade filer och kataloger inte behövs.

Installera kommandot

Eftersom kommandot rm finns i de flesta Linux-distributioner är det inte nödvändigt att installera det för att använda kommandot rm. Det är en del av de grundläggande systemverktygen. Om kommandot rm av någon anledning inte är tillgängligt på ditt system kan det bero på att standardpaketet "coreutils" saknas.

Installera paketet coreutils och kör kommandot rm enligt anvisningarna nedan:

  1. Öppna terminal eller konsol.
  2. För Debian-baserade distributioner (Ubuntu, Linux Mint, etc.): sudo apt-ge
  3. För Red Hat-baserade distributioner (Fedora, CentOS, etc.): sudo dnf install coreutils eller sudo yum install coreutils.
  4. För Arch Linux-baserade distributioner (Manjaro, etc.): sudo pacman -S coreutils.
  5. Ange vid behov root-användarens lösenord eller ge administratörsbehörighet.

När coreutils-paketet har installerats bör kommandot rm vara tillgängligt och redo att användas.