Betalningsmetoder Abuse

Vad används kommandot mv till?

13.08.2023, 21:02

I operativsystemen Unix och Linux används kommandot mv för att flytta eller byta namn på filer och mappar.

Hur man använder

Några grundläggande användningsområden för kommandot mv:

  1. Flytta en fil: kommandot mv kan användas för att flytta en fil från en plats till en annan. Om du t.ex. använder kommandot mv fil.txt /väg/destination flyttas filen "fil.txt" till "väg/destination".
  2. Kommandot kan också användas för att byta namn på en fil. mv gamlaNamn.txt bytaNamn.txt byter namn på filen gamlaNamn.txt till nyaNamn.txt.
  3. Flytta katalog: I likhet med islands kan kommandot mv användas för att flytta kataloger från en plats till en annan. Kommandot mv katalog /home/to/target flyttar katalogen till /home/to/target`.
  4. Kommandot mv kan också användas för att byta namn på en katalog. mv olddir newdir byter namn på katalogen olddir till newdir.
  5. Flytta flera filer: mv file1.txt file2.txt to /path/target mv file1.txt and file2.txt to /path/target mv file1.txt and file2.txt to /path/target.
  6. Byt namn på filtaggar: används för att byta namn på filer med filtaggar. mv *.txt newdir flyttar alla .txt-filer till mappen newdir.

Observera att mv skriver över filer med samma namn i mappen newdir. Var försiktig när du använder det här kommandot.

Hur installerar jag det här kommandot?

I Unix- och Linux-operativsystem är kommandot redan en del av standardinstallationen. Det är vanligtvis tillgängligt från kommandoraden utan någon ytterligare installation. Om du använder ett operativsystem av Unix-typ, t.ex. Linux eller macOS, är kommandot mv tillgängligt från en terminalemulator, t.ex. Terminal, eller från kommandoraden.

Om du använder ett Windows-operativsystem och vill använda kommandot mv har du dock flera alternativ:

  1. Installera och använd en terminalemulator som Git Bash, Cygwin eller WSL (Windows Subsystem for Linux), som ger en komplett Unix/Linux-miljö med alla standardkommandon.
  2. Om Git Bash redan är installerat med Git är det tillgängligt utan någon ytterligare installation.
  3. Installera GNU Core Utilities, som innehåller mv (och många andra Unix-kommandon). I Windows kan du installera dessa verktyg med hjälp av en pakethanterare som Chocolatey.

Beroende på vilket operativsystem och vilken miljö du föredrar kan vi ge dig råd om den bästa lösningen.