Způsoby platby Abuse

K čemu slouží příkaz mv?

13.08.2023, 21:02

Příkaz mv v operačních systémech Unix a Linux slouží k přesouvání nebo přejmenovávání souborů a složek.

Použití

Zde je uvedeno několik základních způsobů použití příkazu mv:

  1. Přesun souboru: Příkaz mv můžete použít k přesunutí souboru z jednoho umístění do jiného. Například příkaz mv file.txt /cesta/do/cíl mv přesune soubor `file.txt` na `cesta/do/cíl`.
  2. Přejmenování souboru: Příkaz můžete použít také k přejmenování souboru. mv oldname.txt newname.txt přejmenuje soubor oldname.txt na newname.txt .
  3. Přesun adresáře: Podobně jako u ostrovů lze příkaz mv použít k přesunu adresářů z jednoho umístění do jiného. mv adresář /home/do/cíle přesune adresář do /home/do/cíle` .
  4. Přejmenování adresáře: Příkaz mv lze také použít k přejmenování adresáře. mv olddir newdir změní adresář olddir na newdir.
  5. Přesunutí více souborů: Lze také použít k přesunutí více souborů najednou. mv file1.txt file2.txt /path/to/target mv file1.txt a file2.txt do /path/to/target přesune soubory file1.txt a file2.txt do /path/to/target.
  6. Přejmenování se zástupnými znaky: slouží k přejmenování souborů se zástupnými znaky. mv *.txt newdir přesune všechny soubory s příponou .txt do složky newdir.

Je důležité si uvědomit, že mv přepíše existující soubory se stejným názvem v novém adresáři. Při používání tohoto příkazu buďte opatrní.

Jak příkaz nainstalovat?

Je již součástí výchozí instalace operačních systémů Unix a Linux. Obvykle je k dispozici z příkazového řádku bez další instalace. Pokud používáte operační systém unixového typu, jako je Linux nebo MacOS, je příkaz mv dostupný z libovolného emulátoru terminálu, například Terminálu nebo Příkazového řádku.

Pokud však používáte operační systém Windows a chcete použít příkaz mv, máte několik možností:

  1. Nainstalovat a používat emulátor terminálu, například Git Bash, Cygwin nebo WSL (Windows Subsystem for Linux), který poskytuje plné prostředí Unix/Linux se všemi standardními příkazy.
  2. Pokud již používáte Git Bash nainstalovaný se systémem Git, bude k dispozici bez další instalace.
  3. Nainstalujte GNU Core Utilities, které obsahují mv (a mnoho dalších unixových příkazů). V systému Windows můžete k instalaci tohoto nástroje použít správce balíčků, například Chocolatey.

Doporučujeme zvolit pro vás nejvhodnější možnost v závislosti na používaném operačním systému a prostředí, které preferujete.