Betalningsmetoder Abuse

MC-teamet - vad gör det?

06.08.2023, 00:51

Command mc (Midnight Commander) är en kommandoradshanterare för textfiler som ger ett bekvämt sätt att hantera filer och mappar på din server. Du kan visa, redigera, kopiera, flytta, skapa och radera filer och mappar, samt söka efter filer, ändra åtkomstbehörigheter och arbeta med komprimerade filer. Kommandot mc är ett kraftfullt verktyg för att arbeta med filsystemet.

Vad kan det göra?

Kommandot mc (Midnight Commander) är en textfilshanterare på kommandoraden. Det är ett användarvänligt sätt att hantera filer och mappar på servern. Några av de uppgifter som kan lösas med mc-kommandot är

  1. Visa och redigera filer: innehållet i filer kan visas och redigeras med hjälp av de inbyggda textredigerarna.
  2. Kopiera och flytta filer: filer och mappar kan kopieras och flyttas från en serverplats till en annan.
  3. Skapa och radera filer och mappar: med mc kan du skapa nya filer och mappar samt radera befintliga filer och mappar.
  4. Filsökning: med mc kan du söka efter filer efter namn eller innehåll på servern.
  5. Hantera åtkomsträttigheter: du kan ändra åtkomsträttigheter till filer och mappar, inklusive läs-, skriv- och exekveringsrättigheter.
  6. Filarkivering och dekomprimering: stöd för att arbeta med olika filformat, så att du kan skapa och dekomprimera dem.

Kommandot mc är ett kraftfullt verktyg för att hantera filer och mappar på en server, och ger användarna ett brett utbud av funktioner för att arbeta med filsystemet.

Hur installerar man kommandot mc?

Följ dessa steg för att installera kommandot mc på din dator:

1. 1. Öppna en terminal eller kommandotolk på datorn.

2. Ange kommandot för att installera pakethanteraren på ditt operativsystem:

För Ubuntu och andra Debian-baserade distributioner: sudo apt-get install mc.

För Fedora och andra Red Hat-baserade distributioner: sudo dnf install mc. För Fedora och andra Red Hat-baserade distributioner: sudo dnf install mc.

macOS med Homebrew installerat: brew install mc. macOS med Homebrew installerat: brew install mc.

Windows med Chocolatey installerat: choco install mc.

3. När bekräftelseprompten visas, bekräfta installationen.

4. Vänta tills kommandot mc har slutfört installationen.

När installationen är klar kan du köra kommandot mc genom att helt enkelt skriva mc i terminalen eller på kommandoraden.

När du har kört kommandot mc kommer du att omdirigeras till Midnight Commander-gränssnittet där du kan hantera filer och mappar på servern.