Metody płatności Abuse

Zespół MC - jakie zadania rozwiązuje?

06.08.2023, 00:51

Polecenie mc (Midnight Commander) to tekstowy menedżer plików wiersza poleceń, który może być używany do wygodnego zarządzania plikami i katalogami na serwerze. Umożliwia przeglądanie, edycję, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie i usuwanie plików i katalogów, a także wyszukiwanie plików, zmianę praw dostępu i pracę z plikami skompresowanymi. Polecenie mc jest potężnym narzędziem do pracy z systemem plików.

Jakie zadania wykonuje?

Polecenie mc (Midnight Commander) to tekstowy menedżer plików dla wiersza poleceń. Zapewnia przyjazny dla użytkownika sposób zarządzania plikami i katalogami na serwerze. Niektóre z zadań, które można wykonać za pomocą polecenia mc, są następujące:

  1. Przeglądanie i edytowanie plików: zawartość plików można przeglądać i edytować za pomocą wbudowanych edytorów tekstu.
  2. Kopiowanie i przenoszenie plików: można kopiować i przenosić pliki i katalogi z jednej lokalizacji na serwerze do innej.
  3. Tworzenie i usuwanie plików i katalogów: za pomocą mc można tworzyć nowe pliki i katalogi oraz usuwać istniejące.
  4. Wyszukiwanie plików: mc umożliwia wyszukiwanie plików na serwerze według nazwy lub zawartości.
  5. Zarządzanie prawami dostępu: można zmieniać prawa dostępu do plików i katalogów, w tym prawa odczytu, zapisu i wykonywania.
  6. Archiwizacja i wyodrębnianie plików: wsparcie dla pracy z różnymi formatami plików, dzięki czemu można tworzyć i wyodrębniać pliki.

Polecenie mc to potężne narzędzie do zarządzania plikami i katalogami na serwerze, zapewniające użytkownikom szeroki zakres funkcji do pracy z systemem plików.

Jak zainstalować polecenie mc?

Aby zainstalować polecenie mc na komputerze, należy wykonać następujące kroki:

1. 1. Otworzyć terminal lub wiersz polecenia na komputerze.

2. 2. Wpisz polecenie instalacji menedżera pakietów systemu operacyjnego:

"Dla Ubuntu i innych dystrybucji opartych na Debianie: sudo apt-get install mc.

Dla Fedory i innych dystrybucji opartych na Red Hat: sudo dnf install mc.

Dla macOS z zainstalowanym Homebrew: brew install mc

Windows z zainstalowanym Chocolatey: choco install mc

3. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie działania, potwierdź instalację.

4. Poczekaj, aż polecenie mc zakończy instalację.

5. Po zakończeniu instalacji można uruchomić polecenie mc, wpisując je w terminalu lub wierszu polecenia.

Po uruchomieniu polecenia mc nastąpi przekierowanie do interfejsu Midnight Commander, w którym można zarządzać plikami i katalogami na serwerze